viktor

Om viktor

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Än så långe har viktor skapat 45 blogginlägg

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015 finns att ladda upp under Investor Relations. Önskar du ett eget tryckt [...]

Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma [...]

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 4 (oktober – december) 2015 [...]

Delårsrapport perioden januari – september 2015

Kvartal 3 (juli – september) 2015 Omsättningen uppgick till 8,5 (11,3) Mkr, en [...]

Delårsrapport perioden januari – juni 2015

Kvartal 2 (april – juni) 2015 Omsättningen uppgick till 10,3 (13,4) Mkr, en [...]

Delårsrapport perioden januari – mars 2015

Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr [...]

Kommuniké årsstämma 2015

Kommuniké årsstämma 2015 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Enligt kallelse publicerad 16 februari [...]

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014 finns att ladda upp under Investor Relations. Önskar du ett eget [...]

Kallelse till årsstämma

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma [...]

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 för Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 4 (oktober – december) 2014 [...]