NYHETER

Här publiceras nyheter, rapporter, information om aktiviteter, mässor och pågående projekt.

1603, 2017

Kommuniké årsstämma 2017

mars 16, 2017|

Kommuniké årsstämma 2017 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Enligt kallelse publicerad 15 februari 2017 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 16 mars [...]

703, 2017

Årsredovisning 2016

mars 7, 2017|

Årsredovisning 2016 finns att ladda hem under Investor Relations. Önskar du ett eget tryckt exemplar kan du skicka ett mail med din adress till info@diadrom.se eller kontakta oss på annat sätt.

2802, 2017

Förslag om disposition av bolagets vinst

februari 28, 2017|

Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag

1702, 2017

Bokslutskommuniké 2016

februari 17, 2017|

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 4 (oktober – december) 2016 Omsättningen uppgick till 13,6 (13,5) Mkr en ökning med 0,1 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick [...]

1502, 2017

Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

februari 15, 2017|

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 mars 2017 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan [...]

1810, 2016

Delårsrapport perioden januari – september 2016

oktober 18, 2016|

Kvartal 3 (juli – september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,5 Mkr till [...]