NYHETER

Här publiceras nyheter, rapporter, information om aktiviteter, mässor och pågående projekt.

2104, 2017

Delårsrapport perioden januari – mars 2017

april 21, 2017|

Kvartal 1 2017 Omsättningen uppgick till 15,3 (10,6) Mkr en ökning med 4,7 Mkr eller 43 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,3 Mkr till 2,7 (1,4) Mkr [...]

304, 2017

Diadrom får order inom automatiserad verifiering för global fordonsunderleverantör

april 3, 2017|

Göteborg 2017-04-03 Diadrom får order inom automatiserad verifiering för global fordonsunderleverantör Diadrom Systems AB, som är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), en ledande konsult- [...]

1603, 2017

Kommuniké årsstämma 2017

mars 16, 2017|

Kommuniké årsstämma 2017 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Enligt kallelse publicerad 15 februari 2017 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 16 mars [...]

703, 2017

Årsredovisning 2016

mars 7, 2017|

Årsredovisning 2016 finns att ladda hem under Investor Relations. Önskar du ett eget tryckt exemplar kan du skicka ett mail med din adress till info@diadrom.se eller kontakta oss på annat sätt.

2802, 2017

Förslag om disposition av bolagets vinst

februari 28, 2017|

Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag

1702, 2017

Bokslutskommuniké 2016

februari 17, 2017|

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 4 (oktober – december) 2016 Omsättningen uppgick till 13,6 (13,5) Mkr en ökning med 0,1 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick [...]