OM OSS

Diadrom är ett specialistkonsultbolag inriktat mot diagnostik av produkter med inbyggd mjukvara. Företaget grundades år 1999. Våra kunder finns främst i fordonssektorn samt inom industriella maskiner, försvar, säkerhet och publik transport. Diadrom är listade på NASDAQ OMX First North (ticker DIAH).

Diadroms huvudkontor ligger på Första Långgatan, Göteborg, och bedriver även verksamhet i Stockholm, Västerås, Eskilstuna och Södertälje.

 LEDNING

Henrik Fagrell,
VD
+46 (0) 733 31 11 10
henrik.fagrell @ diadrom.seDiadrom_1704_05

Håkan Andreasson,
Ekonomichef
+46 (0) 733  31 11 17
hakan.andreasson @ diadrom.seIMG_1448_hemsida1

Viktor Eliasson,
Försäljningschef
+46 (0) 733 31 11 15
viktor.eliasson @ diadrom.seDiadrom_1704_06

Carl Johan Andersson,
COO & Gruppchef
+46 (0) 733 31 11 13
carl.johan.andersson @ diadrom.seDiadrom_1704_09

Teresia Persson
Gruppchef
+46 (0) 704 – 46 38 50
teresia.persson @ diadrom.se

Kent Tarrach
Gruppchef
+46 (0)735 25 66 98
kent.tarrach @ diadrom.seDiadrom_1704_10

Anna Hellring,
Gruppchef
+46 (0) 737 01 03 07
anna.hellring @ diadrom.seIMG_1453._hemsida1

Magnus Larsson,
Gruppchef & Account Manager
+46 (0) 733 31 11 50
magnus.larsson @ diadrom.se

 

 

 

 

 

 

 STYRELSE

Fredric Eliasson,
Styrelseledamot

Fredrik Ljungberg,
Styrelseordförande
+46 (0) 733 31 11 00
fredrik.ljungberg @ apprecia.se

Henrik Fagrell,
VD, ej styrelseledamot

Henrik Kristensen,
Styrelseledamot

Styrelsen består också av Frederik Kämmerer, Styrelseledamot, som är bosatt på Cypern.

KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

Policy

Diadrom är ett specialistkonsultbolag som levererar nischade konsulttjänster inom diagnostik; vi arbetar med alla steg i produktens livscykel, från affärsanalys till eftermarknad.

Vi har alltid fokus på vad som är bäst för kunden och tar fullt ansvar för våra leveranser. Vi har som långsiktigt mål att bibehålla en hög kundnöjdhet i våra årliga mätningar.

Lagar och förordningar inom miljöområdet är den lägsta kravnivån som alltid skall uppfyllas.

Vi vill bidra till en hållbar utveckling i samhället. Detta åstadkommer vi främst genom vår inblandning i våra kunders olika utvecklingsprojekt men även genom att bedriva vår egen verksamhet resurssnålt och energieffektivt.
Samtliga medarbetare ska vara medvetna om vad som står i policyn och hur den ska tillämpas.

Miljöarbete

Vi skall arbeta för följande:

  • Att stimulera våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet
  • Att källsortera och återvinna avfall och restprodukter i största möjliga utsträckning
  • Att av både miljö- och kostnadsskäl spara och där det så är möjligt effektivisera vår energiförbrukning och minska förbrukningsmaterial
  • Att uppmuntra till ett planerat och resurssnålt resande i tjänsten och privat
  • Att prioritera leverantörer som aktivt arbetar med miljön
  • Att arbeta med ständiga förbättringar så att verksamhetens påverkan på miljön minskar

Kvalitetsarbete

Vi skall nå vårt långsiktiga kvalitetsmål genom:

  • Ett starkt kundfokus; vi måste arbeta kontinuerligt med att förstå kundens behov och uppfylla kundens förväntningar
  • Ett delegerat arbetssätt; vi ska eftersträva att skapa tydliga mål och mätmetoder och där igenom kunna delegera ansvar och befogenheter
  • En ansvarstagande kultur; alla ska känna ansvar och vilja lösa problem
  • Ett ständigt pågående förbättringsarbete av våra processer och leveranser

                              Kvalitets- och miljöcertifikat:

Giltigt till och med 2020-10-05