Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande: Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

I pressmeddelandet utskickat den 21 februari 2020, kl. 08.00 har angivits att informationen i pressmeddelandet är av sådan art som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna hänvisning till MAR var felaktig. Informationen var inte av en sådan art som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.


Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

 

Göteborg den 21 februari 2020

 

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)
Org nr. 556676-4857
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg,
Tel: 031-774 11 00

 

För eventuella frågor kontakta:
Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13

 

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH). www.diadrom.se