Kommuniké årsstämma 2021 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Kommuniké årsstämma 2021 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Kommuniké årsstämma 2021 i
Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

 

Enligt kallelse publicerad 2 juni 2021 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar,

samt bolagets hemsida, genomfördes 30 juni 2021 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).

 

Följande beslut fattades på årsstämman

 

  • Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.
  • Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna utdela 1,40 kr per aktie, totalt kronor 10 194 296 samt att kvarvarande disponibla vinstmedel kronor 7 455 954 överförs i ny räkning.
  • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
  • Stämman beslöt att ersättning skall utgå till Håkan Andreasson med 1 prisbasbelopp (47 600 kr). Ingen ersättning skall utgå till de övriga ledamöterna. Ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.
  • Styrelsen kommer till nästa årsstämma bestå av Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg, Henrik Kristensen, Håkan Andreasson och Henrik Fagrell.
  • Stämman beslöt välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Johan Palmgren, som bolagets revisor till nästa årsstämma.

 

Avstämningsdag för utdelning blir 2 juli 2021. Utdelningen utsänds genom Euroclear:s försorg den 7 juli 2021.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Henrik Fagrell till styrelseordförande med fokus på strategiska frågor.

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

 

Göteborg den 30 juni 2021

 

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676-4857

Första Långgatan 19

413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00

 

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta:

Henrik Fagrell, Styrelseordförande Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10.

 

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH). www.diadrom.se.

 

2021-06-30T17:19:48+02:00