DIADROM HOLDING AB (PUBL) förutser högre resultat för tredje kvartalet 2021

DIADROM HOLDING AB (PUBL) förutser högre resultat för tredje kvartalet 2021

Diadrom Holding AB (publ) (”Bolaget”), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, gör bedömningen att rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2021 kommer att uppgå till mellan 1,4 – 1,5 MSEK, jämfört med resultatet på 0,0 MSEK motsvarande period 2020.

 

Det högre resultatet förklaras av en fortsatt stark efterfrågan, vilket lett till en gynnsam kombination av högre beläggning och lönsammare projekt än förväntat under kvartalet. Detta ska jämföras med läget för motsvarande period 2020 då bolaget var drabbat av stora konsultneddragningar hos kund pga. den pågående COVID-19-pandemin som resulterat i en global avmattning inom fordonsindustrin (se pressmeddelande publicerat 2020-07-06 13:00 CET).

 

Alla siffror är preliminära och kommer att fastställas i Diadroms delårsrapport för perioden juli – september 2021. Delårsrapporten kommer enligt plan att publiceras den 29 oktober 2021.

 

Denna pressrelease har inte varit föremål för revisorernas granskning.

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

 

Göteborg den 7 oktober 2021

Carl Johan Andersson, VD

Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676–4857

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00

 

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen, kontakta:

Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon: 0733-31 11 13,

Reka Fodor, CFO Diadrom Holding AB (publ), telefon 0736-82 62 36.

 

Om Diadrom Holding AB

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech.

Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn.

Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH). www.diadrom.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market

 

Denna information är sådan information som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-07 09:30 CEST.

2021-10-19T09:53:29+02:00