• All
 • Articles
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team

DIADROM HOLDING AB (PUBL) förutser högre resultat för fjärde kvartalet 2020 Diadrom Holding AB (publ) (”Bolaget”), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, gör bedömningen att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2020 kommer att uppgå till mellan 1,7 – 2,1 MSEK vilket...

Diadrom Software AB, a wholly owned subsidiary of Diadrom Holding AB (publ), is a leading software company in diagnostics of Autotech, has signed an agreement with Kvaser and joined Kvaser’s Technical Associate (TA) network. Kvaser is well known for their Controller Area Network (CAN) development experience and more than 100 products to their name. As a technical associate, Diadrom Software AB will...

Diadrom Software AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag inom diagnostik av Autotech, har tecknat ett avtal med Kvaser och anslutit till Kvasers Technical Associate (TA) nätverk. Kvaser är välkänt för sin erfarenhet och fler än 100 produkter inom...

Diadrom Software AB, a wholly owned subsidiary of Diadrom Holding AB (publ), is a leading software company in diagnostics of Autotech, has signed an agreement with Kvaser and joined Kvaser’s Technical Associate (TA) network. Kvaser is well known for  heir Controller Area Network (CAN) development...

Diadrom Software AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag inom diagnostik av Autotech, har idag tecknat ett icke-exklusivt partnerskap med INTLAND SOFTWARE GmbH som konsult- och teknisk partner för deras codeBeamer  Application Lifecycle Management (ALM) plattform....

Diadrom Software AB, a wholly owned subsidiary of Diadrom Holding AB (publ), is a leading software company in diagnostics of Autotech, has today signed a non-exclusive partnership with INTLAND SOFTWARE GmbH as a Consulting and Technical Partner for their codeBeamer Application Lifecycle Management (ALM) platform. The...

As automotive infotainment and Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) is increasingly becoming more advanced and require higher data transfer rates new protocols are introduced on the market to meet these needs. One of the new protocols in the forefront are Maxim Integrated Giga-bit Multimedia Serial...

KVARTAL 3 (JULI – SEPTEMBER) 2020 Omsättningen uppgick till 7,7 (12,9) Mkr en minskning med 5,2 Mkr eller 40,3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskning med 2,3 Mkr till 0,0 (2,3) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till -0,3 (18,2) procent Resultat före skatt uppgick till 0,0 (2,3) Mkr Resultat...

Are you looking for a well-tested bootloader for an embedded system to handle both setting up hardware and enable software module replacement through software download? Diadrom Software is now offering a trial version of the Diadrom Autotech Bootloader for you to evaluate on your own hardware...