Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 mars 2018 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:   vara införd som aktieägare i...

Bokslutskommuniké 2017 för Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 4 (oktober – december) 2017 Omsättningen uppgick till 17,0 (13,6) Mkr en ökning med 3,4 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,8 (2,2) Mkr en ökning med 0,6 Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 16,7 (16,3) procent Resultat före skatt uppgick...

"Diadrom - Det lilla konsultbolaget växer starkt för tillfället tack vare en enorm efterfrågan på diagnostiktjänster inom fordonsbranschen. Aktien är köpvärd" Börsveckan NR 4, 22 Januari 2018. ...

Breakit listar #Autotech som ett av sina fokusområden för Breakits Gamechangers 2018. "Det är här som vi tror att det svenska näringslivet står inför de största förändringarna under det nya året" skriver Stefan Lundell, Medgrundare och innehållschef på Breakit. ...

ZMART-dagen är Maskinteknik samt Automation och Mekatroniks arbetsmarknadsdag. Ett utmärkt tillfälle för studenter att komma i kontakt med Diadrom samt ett forum för attt visa upp sig själva och de möjligheter man erbjuder....