Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 19 mars 2015 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall: vara införd som...

Bokslutskommuniké 2014 för Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 4 (oktober – december) 2014 Omsättningen uppgick till 14,8 (14,0) Mkr en ökning med 0,8 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,0 (0,8) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 20,5 (5,8) procent Resultat före skatt uppgick till 3,0 (0,9) Mkr Resultat...

Kvartal 3 (juli – september) 2014 Omsättningen uppgick till 11,3 (11,5) Mkr, en minskning med 0,2 Mkr eller 1,5 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,2 Mkr till 1,7 (1,5) Mkr Rörelsemarginalen ökade med 2,4 procentenheter till 15,2 (12,8) procent Resultat före skatt uppgick till 1,7...

Kvartal 2 (april – juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr till 1,6 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 11,7 (19,1) procent Resultat före skatt uppgick till 1,6 (3,0) Mkr Resultat...

Diadrom har tecknat ett licens- och konsultavtal med Renova som är ett ledande återvinnings- och avfallsföretag. Affären som kommer att levereras under de kommande 12 månaderna, avser implementering av fordonsrelaterade system för datainsamling och logistik. Ordervärdet uppgår till ca 4 Mkr fördelat på licens, anpassning...

Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr till 2,8 (4,2) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 20,1 (26,8) procent Resultat före skatt uppgick till 2,9 (4,3) Mkr Resultat efter skatt uppgick till...

Diadrom har tecknat ett licensavtal med en kund inom fordonsindustrin baserat på sin produkt Diag Studio® till ett totalt ordervärde inklusive anpassning och integration om ca 3 mkr. Detta är Diadroms största produktaffär hittills. ”Det känns fantastiskt inspirerande att kunna offentliggöra vår första stora produktaffär. Vi...

Kommuniké årsstämma 2014 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Enligt kallelse publicerad 17 februari 2014 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 20 mars 2014 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ). Följande beslut fattades på årsstämman Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes. Beslutades...

Årsredovisning 2013 finns att ladda upp under Investor Relations. Önskar du ett eget tryckt exemplar kan du skicka ett mail med din adress till info@diadrom.se eller kontakta oss på annat sätt....

Kvartal 4 Omsättningen uppgick till 14,0  (14,9) Mkr en minskning med 6 procent Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,8 (3,4) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 (22,5) procent Resultat före skatt uppgick till 0,9 (3,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick till 0,6 (2,7) Mkr Vinst per aktie uppgick...