Diadrom Holding AB (publ) (”Bolaget”), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, kommer med stor sannolikhet redovisa ett lägre resultat under fjärde kvartalet 2019 jämfört med motsvarande period 2018.     Ledingen bedömer att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2019 kommer att uppgå till mellan 1,1-1,7 MSEK, jämfört med 3,1 MSEK motsvarande period...

André har tidigare jobbat som konsult på Amadeus med backend-utvecklare där han främst utvecklat i C++....

Philip har tidigare jobbat på Astecon AB för Ericsson som systemutvecklare och har främst jobbat med backend-utveckling i C++....

KVARTAL 3 (JULI – SEPTEMBER) 2019 • Omsättningen uppgick till 12,9 (10,6) Mkr en ökning med 2,3 Mkr eller 21,7 procent • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2,0 Mkr till 2,3 (0,3) Mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 18,2 (2,8) procent • Resultat före skatt uppgick till 2,3 (0,3) Mkr • Resultat...

Diadrom will visit Germany from the 21th to the 25th of October 2019 and we are looking forward to meet our customers and potential new customers in the automotive domain.   Travelling schedule are accordingly: Munich 20th-21th of October Stuttgart 23th-24th of October Frankfurt 25th of October   Please...

Den 25 september kl.11.15 presenterar Henrik Fagrell, ordförande, Diadrom Holding AB (publ), den senaste utvecklingen i bolaget på Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm. Presentationen livesänds och kan följas på https://www.redeye.se/live/autotech-2019 , där presentationen även i efterhand kommer finnas tillgänglig. Göteborg den 23 september 2019 Carl Johan Andersson Diadrom...

Diadrom deltar på Redeye Autotech Seminar, Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm. Vd presenterar någon gång mellan 09:30 - 15:00. Presentationerna livesänds på https://www.redeye.se/live/autotech-2019.   Om Diadrom Diadrom är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom...

KVARTAL 2 (APRIL – JUNI) 2019 • Omsättningen uppgick till 16,8 (15,0) Mkr en ökning med 1,8 Mkr eller 12,0 procent • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,1 Mkr till 2,1 (2,0) Mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 12,8 (13,7) procent • Resultat före skatt uppgick till 2,1 (2,0) Mkr • Resultat...

Nu när arbetet drar igång efter semesterperioden vill vi passa på att presentera Emma Sjöström för rollen som tillförordnad gruppchef för en av våra systemutvecklargrupper. Emma är anställd på Diadrom sedan tidigare och har haft rollen som projektledare i konsultuppdrag hos kund, men tar nu...

Diadrom Systems AB, a leading software company that offers services and proprietary products in the field of diagnostics of Autotech, has signed an agreement with Semcon to deliver a software development team to a project that concerns an active safety module for one of the...