KVARTAL 3 (JULI – SEPTEMBER) 2018 Omsättningen uppgick till 10,6 (12,5) Mkr, en minskning med 1,9 Mkr eller 15,0 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,5 Mkr till 0,3 (1,8) Mkr Rörelsemarginalen minskade med 11,4 procentenheter till 2,8 (14,2) procent Resultat före skatt uppgick till 0,3...

”Vi är i slutfasen av ett större och tekniskt avancerat projekt som stött på tekniska problem. Det är framför allt på hårdvarusidan där problem uppstått, vilket också lett till merarbete och förseningar på mjukvarusidan. Det är beklagligt men vi gör vårt yttersta för att komma...

Diadrom: Carl Johan Andersson utsedd till ny VD Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ) har idag utsett Carl Johan Andersson till ny VD från 1 januari 2019. Han kommer närmast från en roll som Chief Operating Officer i bolaget och ersätter Henrik Fagrell som efter tio...

Diadrom ställer upp med tre lag i STAFESTEN FÖR UNICEF  och samlar in pengar till UNICEFs arbete för att alla barn ska få den barndom de har rätt till. Visst vill du också vara med? Tillsammans kan vi förändra barns liv! Sprid insamlingen för att få ännu...

Tobias Rasmusson, one of Diadrom most senior co-workers, have successfully contributed to the upcoming release of Wireshark. "A week ago I submitted my DoIP (ISO 13400-2) dissector to the Wireshark open source project. And yesterday it was accepted and merged. It feels great having contributed...

 Kvartal 1 2018 Omsättningen uppgick till 14,8 (15,3) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1 Mkr till 1,7 (2,7) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 11,7 (18,0) procent Resultat före skatt uppgick till 1,7 (2,7) Mkr Resultat efter skatt uppgick...

Kommuniké årsstämma 2018 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Enligt kallelse publicerad 15 februari 2018 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 15 mars 2018 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ). Följande beslut fattades på årsstämman Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes. ...

Årsredovisning 2017 finns att ladda hem under Investor Relations. Önskar du ett eget tryckt exemplar kan du skicka ett mail med din adress till info@diadrom.se eller kontakta oss på annat sätt...