Kommuniké

15 03, 2019

Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande: Kommuniké årsstämma 2019 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande: Kommuniké årsstämma 2019 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) [...]

14 03, 2019

Kommuniké årsstämma 2019

Kommuniké årsstämma 2019 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Enligt kallelse publicerad 14 februari [...]

14 02, 2019

Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma [...]

14 02, 2019

Bokslutskommuniké 2018

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 FÖR DIADROM HOLDING AB (PUBL)   KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) [...]

15 03, 2018

Kommuniké årsstämma 2018

Kommuniké årsstämma 2018 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Enligt kallelse publicerad 15 februari [...]

5 03, 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017 finns att ladda hem under Investor Relations. Önskar du ett eget tryckt [...]

15 02, 2018

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 för Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 4 (oktober – december) 2017 [...]

20 10, 2017

Delårsrapport perioden januari-september 2017

Kvartal 3 (juli – september) 2017 Omsättningen uppgick till 12,5 (10,1) Mkr, en [...]

25 08, 2017

Delårsrapport perioden januari-juni 2017

Delårsrapport perioden januari-juni 2017 Kvartal 2 (april – juni) 2017 Omsättningen uppgick till [...]

16 03, 2017

Kommuniké årsstämma 2017

Kommuniké årsstämma 2017 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Enligt kallelse publicerad 15 februari [...]