Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 juni 2021 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Information med anledning av coronaviruset Med anledning av Coronaviruset (Covid -19) och risken för smittspridning genomförs årsstämman genom endast...

VD-KOMMENTARER Vi har inlett det nya året med ett positivt momentum. Det första kvartalet 2021 kännetecknades av en god efterfrågan på Diadroms lösningar, hög aktivitet och hög beläggning....

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020 FÖR DIADROM HOLDING AB (PUBL) KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) 2020 §  Omsättningen uppgick till 13,5 (15,7) MSEK, en minskning med 2,2 MSEK §  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,0 (1,6) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 15,0 (10,5) procent §  Resultat före skatt uppgick till 2,0 (1,6)...

DIADROM HOLDING AB (PUBL) förutser högre resultat för fjärde kvartalet 2020 Diadrom Holding AB (publ) (”Bolaget”), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, gör bedömningen att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2020 kommer att uppgå till mellan 1,7 – 2,1 MSEK vilket...

Diadrom Software AB, a wholly owned subsidiary of Diadrom Holding AB (publ), is a leading software company in diagnostics of Autotech, has signed an agreement with Kvaser and joined Kvaser’s Technical Associate (TA) network. Kvaser is well known for their Controller Area Network (CAN) development experience and more than 100 products to their name. As a technical associate, Diadrom Software AB will...

Diadrom Software AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag inom diagnostik av Autotech, har tecknat ett avtal med Kvaser och anslutit till Kvasers Technical Associate (TA) nätverk. Kvaser är välkänt för sin erfarenhet och fler än 100 produkter inom...