MAR

augusti 2019

juni 2019

Diadrom har erhållit en order på ett utvecklingsteam samt licenser på Diadrom Dolphin för att tillsammans med Semcon utveckla en aktiv säkerhetsmodul till en världsledande leverantör inom Transport as a Service (TaaS)

2019-11-14T13:25:35+01:00

Diadrom har erhållit en order på ett utvecklingsteam samt licenser på Diadrom Dolphin [...]

Diadrom har erhållit en order på ett utvecklingsteam samt licenser på Diadrom Dolphin för att tillsammans med Semcon utveckla en aktiv säkerhetsmodul till en världsledande leverantör inom Transport as a Service (TaaS) 2019-11-14T13:25:35+01:00

Update of press release from the 8th of May 2019 at 15:30 (only in Swedish): Diadrom receives an order for the product Diadrom Autotech Bootloader from Nippon Seiki – a world leader of Head-Up Displays for the automotive industry

2019-11-14T13:25:35+01:00

“Head-up displays have become an increasingly central part of the active driver support and the performance requirements are therefore very rigorous. HUD is now being developed from being a solution primarily for the premium car segment to be included in all car segments. Making a fast and safe integration into new car models is therefore very important and Nippon Seiki is very happy to have Diadrom's support in this process” says Wojciech Jędruch, Software Engineering Manager, Nippon Seiki (Europe) B.V.

Update of press release from the 8th of May 2019 at 15:30 (only in Swedish): Diadrom receives an order for the product Diadrom Autotech Bootloader from Nippon Seiki – a world leader of Head-Up Displays for the automotive industry 2019-11-14T13:25:35+01:00

Uppdatering av pressmeddelande från 8 maj 2019 kl. 15:30: Diadrom får order på Diadrom Autotech Bootloader från Nippon Seiki som är världsledande på Head-Up Displays för fordonsindustrin

2019-11-14T13:25:35+01:00

”Head-up displays har blivit en allt mer central del av det aktiva förarstödet och prestandakraven är idag därför mycket höga. HUD utvecklas nu från att vara en lösning avsedd framför allt för premiumbilsegmentet till att ingå i alla bilsegment. Att snabbt och säkert kunna göra en integration i nya bilmodeller är därför mycket viktigt och Nippon Seiki är glada att ha Diadroms stöd i denna process” säger Wojciech Jędruch, Software Engineering Manager, Nippon Seiki (Europe) B.V.

Uppdatering av pressmeddelande från 8 maj 2019 kl. 15:30: Diadrom får order på Diadrom Autotech Bootloader från Nippon Seiki som är världsledande på Head-Up Displays för fordonsindustrin 2019-11-14T13:25:35+01:00

maj 2019

Diadrom tecknar ramavtal med en världsledande underleverantör av system för aktiv säkerhet

2019-11-14T13:25:35+01:00

”Diadroms fokus inom Autotech kan delas in i två kategorier: Life Cycle Management Systems (LCMS) och Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) där Diadrom idag erbjuder tjänster och kompletterande produkter till biltillverkare och underleverantörer. Vi är väldigt stolta att få hjälpa kunden med vår expertis inom diagnostik av Autotech och hoppas på ett långt produktivt samarbete” säger Carl Johan Andersson, VD, Diadrom.

Diadrom tecknar ramavtal med en världsledande underleverantör av system för aktiv säkerhet 2019-11-14T13:25:35+01:00

Diadrom får order på produkten Diadrom Autotech Bootloader från en världsledande underleverantör av Head-Up-Displays för fordonsindustrin

2019-11-14T13:25:35+01:00

Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett [...]

Diadrom får order på produkten Diadrom Autotech Bootloader från en världsledande underleverantör av Head-Up-Displays för fordonsindustrin 2019-11-14T13:25:35+01:00

april 2019

februari 2019

oktober 2018

Extraordinära kostnader kommer att belasta tredje kvartalet

2019-11-14T13:25:35+01:00

”Vi är i slutfasen av ett större och tekniskt avancerat projekt som stött på tekniska problem. Det är framför allt på hårdvarusidan där problem uppstått, vilket också lett till merarbete och förseningar på mjukvarusidan. Det är beklagligt men vi gör vårt yttersta för att komma till rätta med problemen snarast och utan skada för kund” säger Dr. Henrik Fagrell, VD Diadrom

Extraordinära kostnader kommer att belasta tredje kvartalet 2019-11-14T13:25:35+01:00