Regulatoriska

14 02, 2019

Bokslutskommuniké 2018

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 FÖR DIADROM HOLDING AB (PUBL)   KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) [...]

31 10, 2018

Diadrom: Reka Fodor utsedd till ny CFO

Göteborg den 31 oktober 2018 Diadrom: Reka Fodor utsedd till ny CFO Reka [...]

19 10, 2018

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2018

KVARTAL 3 (JULI – SEPTEMBER) 2018 Omsättningen uppgick till 10,6 (12,5) Mkr, en [...]

7 10, 2018

Extraordinära kostnader kommer att belasta tredje kvartalet

”Vi är i slutfasen av ett större och tekniskt avancerat projekt som stött på tekniska problem. Det är framför allt på hårdvarusidan där problem uppstått, vilket också lett till merarbete och förseningar på mjukvarusidan. Det är beklagligt men vi gör vårt yttersta för att komma till rätta med problemen snarast och utan skada för kund” säger Dr. Henrik Fagrell, VD Diadrom

5 10, 2018

Diadrom får order från världsledande underleverantör av kamerasystem

Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), och ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har fått en order från Hangzhou HIKVISION Automotive Software Co. Ltd, ett dotterbolag till videoövervakningsföretaget Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd (ticker SZSE: 002415), med fokus på kameratillämpningar för fordon.

5 10, 2018

Diadrom får order på Diadrom Dolphin från världsledande underleverantör av system för aktiv säkerhet

Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), och ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har fått en order från en världsledande underleverantör av fordonssystem för aktiv säkerhet. Ordern avser ett utvecklingsprojekt så väl som licens på bolagets egna produkt Diadrom Dolphin. Diadrom Dolphin används för att automatisera verifiering vid utveckling och förvaltning av mjukvarubaserade funktioner till fordon.

21 09, 2018

Diadrom: Carl Johan Andersson utsedd till ny VD

Diadrom: Carl Johan Andersson utsedd till ny VD Styrelsen i Diadrom Holding AB [...]

24 08, 2018

Delårsrapport perioden april – juni 2018

Kvartal 2 (april – juni) 2018 Omsättningen uppgick till 15,0 (16,8) Mkr, en [...]

20 04, 2018

Delårsrapport perioden januari – mars 2018

 Kvartal 1 2018 Omsättningen uppgick till 14,8 (15,3) Mkr en minskning med 0,5 [...]

15 03, 2018

Kommuniké årsstämma 2018

Kommuniké årsstämma 2018 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Enligt kallelse publicerad 15 februari [...]