Regulatoriska

15 02, 2018

Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma [...]

15 02, 2018

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 för Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 4 (oktober – december) 2017 [...]

20 10, 2017

Delårsrapport perioden januari-september 2017

Kvartal 3 (juli – september) 2017 Omsättningen uppgick till 12,5 (10,1) Mkr, en [...]

25 08, 2017

Delårsrapport perioden januari-juni 2017

Delårsrapport perioden januari-juni 2017 Kvartal 2 (april – juni) 2017 Omsättningen uppgick till [...]

21 08, 2017

Diadrom får kinesisk order inom Autotech

Diadrom Systems AB, som är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), en ledande mjukvaru- och systemleverantör med egna produkter inom diagnostik av Autotech, fick idag en order på ett projekt att utveckla, verifiera och förvalta inbyggd mjukvara för fordonsdiagnostik.

16 06, 2017

Diadrom erhåller order på närmare 5 MSEK

Diadrom Systems AB, som är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), [...]

18 05, 2017

Diadroms ägarspridning fulltecknad

I den avslutade ägarspridningen i Diadrom Holding AB (publ) tecknades 1 613 300 [...]

21 04, 2017

Delårsrapport perioden januari – mars 2017

Kvartal 1 2017 Omsättningen uppgick till 15,3 (10,6) Mkr en ökning med 4,7 [...]

3 04, 2017

Diadrom får order inom automatiserad verifiering för global fordonsunderleverantör

Göteborg 2017-04-03 Diadrom får order inom automatiserad verifiering för global fordonsunderleverantör Diadrom Systems [...]

16 03, 2017

Kommuniké årsstämma 2017

Kommuniké årsstämma 2017 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Enligt kallelse publicerad 15 februari [...]