Regulatoriska

oktober 2018

Extraordinära kostnader kommer att belasta tredje kvartalet

2019-11-14T13:25:35+01:00

”Vi är i slutfasen av ett större och tekniskt avancerat projekt som stött på tekniska problem. Det är framför allt på hårdvarusidan där problem uppstått, vilket också lett till merarbete och förseningar på mjukvarusidan. Det är beklagligt men vi gör vårt yttersta för att komma till rätta med problemen snarast och utan skada för kund” säger Dr. Henrik Fagrell, VD Diadrom

Extraordinära kostnader kommer att belasta tredje kvartalet 2019-11-14T13:25:35+01:00

Diadrom får order från världsledande underleverantör av kamerasystem

2019-11-14T13:25:35+01:00

Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), och ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har fått en order från Hangzhou HIKVISION Automotive Software Co. Ltd, ett dotterbolag till videoövervakningsföretaget Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd (ticker SZSE: 002415), med fokus på kameratillämpningar för fordon.

Diadrom får order från världsledande underleverantör av kamerasystem 2019-11-14T13:25:35+01:00

Diadrom får order på Diadrom Dolphin från världsledande underleverantör av system för aktiv säkerhet

2019-11-14T13:25:35+01:00

Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), och ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har fått en order från en världsledande underleverantör av fordonssystem för aktiv säkerhet. Ordern avser ett utvecklingsprojekt så väl som licens på bolagets egna produkt Diadrom Dolphin. Diadrom Dolphin används för att automatisera verifiering vid utveckling och förvaltning av mjukvarubaserade funktioner till fordon.

Diadrom får order på Diadrom Dolphin från världsledande underleverantör av system för aktiv säkerhet 2019-11-14T13:25:35+01:00

september 2018

augusti 2018

april 2018

mars 2018

februari 2018