Rapporter

16 06, 2017

Diadrom erhåller order på närmare 5 MSEK

Diadrom Systems AB, som är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), [...]

21 04, 2017

Delårsrapport perioden januari – mars 2017

Kvartal 1 2017 Omsättningen uppgick till 15,3 (10,6) Mkr en ökning med 4,7 [...]

7 03, 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2016 finns att ladda hem under Investor Relations. Önskar du ett eget tryckt [...]

28 02, 2017

Förslag om disposition av bolagets vinst

Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag

17 02, 2017

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 4 (oktober – december) 2016 [...]

18 10, 2016

Delårsrapport perioden januari – september 2016

Kvartal 3 (juli – september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en [...]

26 08, 2016

Delårsrapport jan-juni 2016

Kvartal 2 (april – juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en [...]

15 04, 2016

Delårsrapport jan-mars 2016

Kvartal 1 (jan– mars) 2016 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med [...]

4 03, 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015 finns att ladda upp under Investor Relations. Önskar du ett eget tryckt [...]

15 02, 2016

Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma [...]