Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 för Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 4 • Omsättningen ökade med [...]