• All
 • Articles
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team

Enligt kallelse publicerad 17 februari 2012 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 22 mars 2012 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).Följande beslut fattades på årsstämmanResultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna...

Enligt kallelse publicerad 18 februari 2011 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 24 mars 2011 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).Följande beslut fattades på årsstämman - Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes. - Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till...