• All
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team
 • Trade fairs & Conferences
 • Whitepapers

Henrik Fagrell, styrelseordförande i Diadrom Holding AB (publ) sedan 2019, har idag meddelat styrelsen sitt beslut att avgå som styrelseledamot och ordförande för bolaget. Henrik lämnar den första september. Styrelsen har beslutat att Fredrik Ljungberg därefter kliver in som styrelseordförande tills vidare.  Henrik Fagrell, styrelseordförande: ”Jag har...

Diadrom Software AB, a wholly-owned subsidiary of Diadrom Holding AB (publ), is a leading software company specializing in Autotech Diagnostics. We are proud to announce that we have successfully signed our first license agreement for the product Diadrom Encrypt in the field of cybersecurity. This...

Diadrom Software AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvaruföretag inom Diagnostik av Autotech, är stolta att meddela att vi har framgångsrikt tecknat den första licensavtalet för produkten Diadrom Encrypt inom cybersäkerhet. Detta är ytterligare en passerad milstolpe för Diadroms...

Diadrom Systems AB*, som är ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har tecknat ett ramavtal för att leverera tjänster inom mjukvaruutveckling till HaleyTek.Ramavtalet avser tjänster i Sverige inom diagnostik av Autotech.”Diadrom erbjuder expertis och kompletterande produkter inom diagnostik...

Ordern avser en förstudie, på ca 100 000 SEK, för hur Diadroms egna produkt Diadrom Dolphin kan användas för att utgöra en del av den löpande automatiserade produktverifieringen. Detta för att stödja och effektivisera kundens arbete med DevOps och Continuous integration (CI). Diadrom Systems AB, ett...