• All
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team
 • Trade fairs & Conferences
 • Whitepapers

Diadrom Systems AB*, som är ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har tecknat ett ramavtal för att leverera tjänster inom mjukvaruutveckling till HaleyTek.Ramavtalet avser tjänster i Sverige inom diagnostik av Autotech.”Diadrom erbjuder expertis och kompletterande produkter inom diagnostik...

Ordern avser en förstudie, på ca 100 000 SEK, för hur Diadroms egna produkt Diadrom Dolphin kan användas för att utgöra en del av den löpande automatiserade produktverifieringen. Detta för att stödja och effektivisera kundens arbete med DevOps och Continuous integration (CI). Diadrom Systems AB, ett...

Diadrom Holding AB (publ) (”Bolaget”), är ett ledande mjukvaruföretag inom diagnostik av Autotech. Bolaget gör bedömningen att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2021 kommer att uppgå till mellan 4,0 – 4,3 MSEK, jämfört med resultatet på 2,0 MSEK motsvarande period 2020.Det högre resultatet förklaras av...

Intland Connect events are great annual platforms to exchange ideas and share best practices with industry leaders from around the world. This year’s event will focus on Driving Innovation in Regulated Industries. Join us to connect with and learn from leading experts representing innovators like CARIAD (Volkswagen...