• All
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team
 • Trade fairs & Conferences
 • Whitepapers

Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har fått en order från en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Ordern avser expertkonsultation...

Diadrom Holding AB (publ) (”Bolaget”), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, gör bedömningen att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2020 kommer att uppgå till mellan 1,7 – 2,1 MSEK vilket bolaget bedömer är högre än marknadens förväntningar.I föregående kvartalsrapport förutsåg...

Diadrom Software AB, a wholly owned subsidiary of Diadrom Holding AB (publ), is a leading software company in diagnostics of Autotech, has signed an agreement with Kvaser and joined Kvaser’s Technical Associate (TA) network. Kvaser is well known for their Controller Area Network (CAN) development experience and more than 100 products to their name.  As a technical associate, Diadrom Software AB will...

Diadrom Software AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag inom diagnostik av Autotech, har tecknat ett avtal med Kvaser och anslutit till Kvasers Technical Associate (TA) nätverk. Kvaser är välkänt för sin erfarenhet och fler än 100 produkter inom...

Diadrom Software AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag inom diagnostik av Autotech, har idag tecknat ett icke-exklusivt partnerskap med INTLAND SOFTWARE GmbH som konsult- och teknisk partner för deras codeBeamer Application Lifecycle Management (ALM) plattform. Det tekniska partnerskapet kommer...

Diadrom Software AB, a wholly owned subsidiary of Diadrom Holding AB (publ), is a leading software company in diagnostics of Autotech, has today signed a non-exclusive partnership with INTLAND SOFTWARE GmbH as a Consulting and Technical Partner for their codeBeamer Application Lifecycle Management (ALM) platform. The...

Diadrom Holding AB (publ) (”Bolaget”), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, kommer redovisa ett lägre resultat för det tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period 2019. Ledningen bedömer att rörelseresultatet kommer bli negativt för det tredje kvartalet 2020 och uppgå till...