• All
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team
 • Trade fairs & Conferences
 • Whitepapers

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ) ("Diadrom" eller "Bolaget") har i samråd med Bolagets största aktiva aktieägare beslutat att genomföra en ägarspridning i Diadrom ("Erbjudandet"). Erbjudandet består av maximalt 1 700 000 befintliga aktier inklusive övertilldelningsoption.För att få en större spridning av ägandet i Bolaget...

Diadrom har idag beslutat senarelägga publiceringen av delårsrapport januari - mars 2015 från 17 april till 30 april 2015.Göteborg 15 april 2015Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg, Org. nr. 556676-4857, Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12För...

Diadrom har tecknat ett licens- och konsultavtal med Renova som är ett ledande återvinnings- och avfallsföretag. Affären som kommer att levereras under de kommande 12 månaderna, avser implementering av fordonsrelaterade system för datainsamling och logistik. Ordervärdet uppgår till ca 4 Mkr fördelat på licens, anpassning...