• All
 • Articles
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team

Kvartal 1  Omsättningen uppgick till 15,3 (10,6) Mkr en ökning med 4,7 Mkr eller 43 procentRörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,3 Mkr till 2,7 (1,4) MkrRörelsemarginalen uppgick till 18,0 (12,8) procentResultat före skatt uppgick till 2,7 (1,4) MkrResultat efter skatt uppgick till 2,1 (1,1) MkrVinst per...

Enligt kallelse publicerad 15 februari 2017 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 16 mars 2017 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).Följande beslut fattades på årsstämmanResultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna...

Årsredovisning 2016 finns att ladda hem under Investor Relations.Önskar du ett eget tryckt exemplar kan du skicka ett mail med din adress till info@diadrom.se...

Kvartal 4 (oktober - december) 2016Omsättningen uppgick till 13,6 (13,5) Mkr en ökning med 0,1 MkrRörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 (1,4) Mkr en ökning med 0,8 MkrRörelsemarginalen uppgick till 16,3 (10,2) procentResultat före skatt uppgick till 2,2 (1,4) MkrResultat efter skatt uppgick till 1,7 (1,0)...

Kallelse och dagordningAktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 mars 2017 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg.Rätt att delta och anmälanAktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:vara införd som aktieägare i den...

Kvartal 3 (juli - september) 2016Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procentRörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,5 Mkr till 1,4 (0,9) Mkr.Rörelsemarginalen ökade med 3,9 procentenheter till 14,1 (10,2) procentResultat före skatt uppgick till 1,4 (0,9) MkrResultat efter skatt...

Kvartal 2 (april - juni) 2016Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procentRörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,6 Mkr till 2,1 (0,5) MkrRörelsemarginalen uppgick till 16,9 (4,7) procentResultat före skatt uppgick till 2,1 (0,5) MkrResultat efter skatt uppgick till 1,6...

Diadrom kommer för första gången officiellt visa upp erbjudanden inom utveckling av kamerateknik för fordonstillämpningar, vid konferensen Elektronik i fordon, Göteborg 11-12 maj.Den snabba utvecklingen av "Advanced Driver Assistance Systems" (ADAS) har skapa en situation där alla fordonstillverkare har ett ökat behov av bildhantering. Nya...

Kvartal 1Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procentRörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr till 1,4 (2,5) MkrRörelsemarginalen uppgick till 12,8 (17,9) procentResultat före skatt uppgick till 1,4 (2,5) MkrResultat efter skatt uppgick till 1,1 (1,9) MkrVinst per aktie...