• All
 • Articles
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team

Enligt kallelse publicerad 15 februari 2016 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 16 mars 2016 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).Följande beslut fattades på årsstämmanResultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna...

Årsredovisning 2015 finns att ladda hem under Investor Relations.Önskar du ett eget tryckt exemplar kan du skicka ett mail med din adress till info@diadrom.se...

Kallelse och dagordningAktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) onsdagen den 16 mars 2016 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg.Rätt att delta och anmälanAktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:vara införd som aktieägare...

Kvartal 4 (oktober - december) 2015Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 MkrRörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) MkrRörelsemarginalen uppgick till 10,2 (20,5) procentResultat före skatt uppgick till 1,4 (3,0) MkrResultat efter skatt uppgick till 1,0 (2,3) MkrVinst per aktie uppgick till...

Kvartal 3 (juli - september) 2015Omsättningen uppgick till 8,5 (11,3) Mkr, en minskning med 2,8 Mkr eller 25 procentRörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,8 Mkr till 0,9 (1,7) Mkr.Rörelsemarginalen minskade med 5,0 procentenheter till 10,2 (15,2) procentResultat före skatt uppgick till 0,9 (1,7) MkrResultat efter skatt...

Kvartal 2 (april - juni) 2015Omsättningen uppgick till 10,3 (13,4) Mkr, en minskning med 3,1 Mkr eller 23,1 procentRörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr till 0,5 (1,6) MkrRörelsemarginalen uppgick till 4,7 (11,7) procentResultat före skatt uppgick till 0,5 (1,6) MkrResultat efter skatt uppgick till 0,4...

Perioden i sammandrag (januari - mars 2015)Det första kvartalet 2015 visade en något svagare omsättning och resultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år. En kombination av lägre beläggning, projektomställningar och ett ökat antal tjänsteledigheter utgör huvudorsakerna bakom den svagare utvecklingen. Vår bedömning är att det...

Diadrom har idag beslutat senarelägga publiceringen av delårsrapport januari - mars 2015 från 17 april till 30 april 2015.Göteborg 15 april 2015Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg, Org. nr. 556676-4857, Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12För...

Enligt kallelse publicerad 16 februari 2015 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar,samt bolagets hemsida, genomfördes 19 mars 2015 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).Följande beslut fattades på årsstämmanResultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna utdela...

Kallelse och dagordningAktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 19 mars 2015 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg.Rätt att delta och anmälanAktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:1.vara införd som aktieägare...