• All
 • Articles
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team

Kvartal 1 * Omsättningen uppgick till 15,8 (14,6) Mkr en ökning med 1,2 Mkr eller 8,3 procent * Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,2 Mkr till 4,2 (4,0) Mkr * Rörelsemarginalen uppgick till 26,8 (27,7) procent * Resultat före skatt uppgick till 4,3 (4,1) Mkr * Resultat efter skatt uppgick till...

Enligt kallelse publicerad 18 februari 2013 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar,samt bolagets hemsida, genomfördes 21 mars 2013 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).Följande beslut fattades på årsstämmanResultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna utdela...

Kallelse och dagordningAktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 21 mars 2013 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg.Rätt att delta och anmälanAktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:1.    vara införd som...

Kvartal 4Omsättningen ökade med 9 procent till 14,9 (13,7) MkrRörelseresultatet (EBIT) är oförändrat och uppgår till 3,4 (3,4) MkrRörelsemarginalen uppgick till 22,5 (24,9) procentResultat före skatt uppgick till 3,4 (3,5) MkrResultat efter skatt uppgick till 2,7 (2,5) MkrVinst per aktie uppgick till 0,37 (0,34) krAntalet...

Kvartal 3 (juli - september) 2012Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procentRörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,0 (2,5) Mkr, en ökning med drygt 0,4 Mkr.Rörelsemarginalen uppgick till 23,9 (25,3) procentResultat före skatt uppgick till 3,0 (2,6) MkrResultat efter skatt...

Göteborg 2012-08-17Kvartal 2 (april - juni) 2012Omsättningen uppgick till 14,4 (11,8) Mkr, en ökning med 2,6 Mkr eller 22 procentRörelseresultatet (EBIT) mer än fördubblades och uppgick till 2,9 (1,3) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr.Rörelsemarginalen uppgick till 20,2 (11,2) procentResultat före skatt uppgick till 2,9...

Diadrom har i flera år haft Volvo Personvagnar som en av sina viktigaste kunder och fördjupar nu samarbetet ytterligare genom ett större åtagande inom diagnostik.Diadrom Holding AB (publ) har via sitt helägda dotterbolag Diadrom Systems AB erhållit en affär inom diagnostik och datakommunikation från Volvo...

Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,6 (12,2) Mkr en ökning med 2,4 Mkr eller 19,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,8 Mkr till 4,0 (3,2) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 27,7 (26,4) procent Resultat före skatt uppgick till 4,1 (3,2) Mkr Resultat efter skatt uppgick till 3,0 (2,4) Mkr Vinst per aktie...

Enligt kallelse publicerad 17 februari 2012 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 22 mars 2012 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).Följande beslut fattades på årsstämmanResultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna...

Kallelse och dagordningAktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 22 mars 2012 kl 15:00 i Elof Hanssons lokal "Örnen" på adressen Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg.Rätt att delta och anmälanAktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:1. vara...