• All
 • Articles
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team

Kvartal 4Omsättningen ökade med 11,5 procent till 13,7 (12,3) MkrRörelseresultatet (EBIT) ökade med 3 procent till 3,4 (3,3) MkrRörelsemarginalen uppgick till 24,9 (26,9) procentResultat före skatt uppgick till 3,5 (3,3) MkrResultat efter skatt uppgick till 2,5 (2,4) MkrVinst per aktie uppgick till 0,34 (0,33) krAntalet...

Kvartal 3 (juli-september) 2011 * Omsättningen ökade med 32 procent till 10,1 (7,6) Mkr * Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,9 Mkr (51 %) och uppgick till 2,6 (1,7) Mkr * Rörelsemarginalen uppgick till 25,3 (22,2) procent * Resultat före skatt uppgick till 2,6 (1,7) Mkr * Resultat efter skatt uppgick...

Diadrom Systems AB, som är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ) har tillsammans med Saab AB, affärsområde Dynamics, utvecklat ett diagnostiksystem för RBS 70 NG Sight, som är en nyckelkomponent i nästa generation av det framgångsrika robotsystemet RBS 70 (RBS 70 NG). Systemet...

Kvartal 2 (april – juni) 2011 * Omsättningen uppgick till 11,8 (8,4) Mkr, en ökning med 3,4 Mkr eller 39 procent * Utestående kundfordringar mot Saab Automobile AB är reserverade till fullo med 0,9 Mkr * Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,5 Mkr till 1,3 (1,8) Mkr. Utan reserven...

Kvartal 1 * Omsättningen uppgick till 12,2 (6,5) Mkr en ökning med 5,7 Mkr eller 86 procent * Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2,2 Mkr till 3,2 (1,0) Mkr * Rörelsemarginalen ökade till 26,4 (14,8) procent * Resultat före skatt uppgick till 3,2 (1,0) Mkr * Resultat efter skatt uppgick till...

Enligt kallelse publicerad 18 februari 2011 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 24 mars 2011 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).Följande beslut fattades på årsstämman - Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes. - Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till...

Diadrom Holding AB (publ) har via sitt helägda dotterbolag Diadrom Systems AB tecknat ett nytt ramavtal för att fortsätta leverera konsulttjänster till AB Volvo.”Den teknologiska utvecklingen inom fordonsindustrin är mycket stark och AB Volvo är en ledande aktör på marknaden. Vi är mycket stolta och...

Saab Automobile AB har valt att beställa ett utvecklingsuppdrag av Diadrom Systems AB, som är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ). Uppdraget avser utveckling av mjukvara. Affären är den första mellan Diadrom och Saab Automobile. Ledningen i Diadrom bedömer att affären är strategiskt...