• All
 • Articles
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team

Diadrom Holding AB (publ) (”Bolaget”), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, gör bedömningen att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2020 kommer att uppgå till mellan 1,7 – 2,1 MSEK vilket bolaget bedömer är högre än marknadens förväntningar.I föregående kvartalsrapport förutsåg...

Diadrom Software AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag inom diagnostik av Autotech, har tecknat ett avtal med Kvaser och anslutit till Kvasers Technical Associate (TA) nätverk. Kvaser är välkänt för sin erfarenhet och fler än 100 produkter inom...

Diadrom Software AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag inom diagnostik av Autotech, har idag tecknat ett icke-exklusivt partnerskap med INTLAND SOFTWARE GmbH som konsult- och teknisk partner för deras codeBeamer Application Lifecycle Management (ALM) plattform. Det tekniska partnerskapet kommer...

 KVARTAL 3 (JULI – SEPTEMBER) 2020·        Omsättningen uppgick till 7,7 (12,9) Mkr en minskning med 5,2 Mkr eller 40,3 procent·        Rörelseresultatet (EBIT) minskning med 2,3 Mkr till 0,0 (2,3) Mkr·        Rörelsemarginalen uppgick till -0,3 (18,2) procent·        Resultat före skatt uppgick till 0,0 (2,3) Mkr·        Resultat...

Diadrom Holding AB (publ) (”Bolaget”), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, kommer redovisa ett lägre resultat för det tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period 2019. Ledningen bedömer att rörelseresultatet kommer bli negativt för det tredje kvartalet 2020 och uppgå till...

KVARTAL 2 (APRIL – JUNI) 2020·        Omsättningen uppgick till 7,5 (16,8) Mkr en minskning med 9,3 Mkr eller 55,2 procent·        Rörelseresultatet (EBIT) minskade med -3,5 Mkr till -1,4 (2,1) Mkr·        Rörelsemarginalen uppgick till -18,0 (12,8) procent·        Resultat före skatt uppgick till -1,4 (2,1) Mkr·        Resultat...

Diadrom Holding AB (publ) (”Bolaget”), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, kommer redovisa ett lägre resultat för det andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period 2019.  Ledningen bedömer att rörelseresultatet kommer bli negativt för det andra kvartalet 2020 och uppgå till mellan -1,4 MSEK och -1,3 MSEK, jämfört med 2,1 MSEK motsvarande period 2019. Det...