• All
 • Articles
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team

Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har idag fått en betydande tilläggsorder till ett värde av ca 880 000 SEK från Nippon Seiki till affärsområdet Diadrom...

Diadrom Holding AB (publ) har idag nått en överenskommelse med de berörda fackförbunden att införa korttidsarbete som innebär en minskning av arbetstiden för cirka 30 medarbetare. Korttidsarbetet innebär tillsvidare en minskning av arbetstiderna med 20-, 40- respektive 60 procent för medarbetarna med start omgående. Denna...

Enligt kallelse publicerad 21 februari 2020 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 23 mars 2020 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ). Följande beslut fattades på årsstämman Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att helt dra tillbaka...