• All
 • Articles
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team

Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har fått en order från Nippon Seiki. Nippon Seiki är världsledande inom utveckling och tillverkning av head-up displays (HUD). Head-up...

"För säkerhetskritiska och komplexa Autotech-applikationer, erbjuder Diadrom idag flera kompletterande produkter till OEM:er och underleverantörer. Vi är väldigt stolta att få hjälpa kunden med produkten DAB och hoppas på ett långt produktivt samarbete" säger Carl Johan Andersson, VD, Diadrom.Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till...

Enligt kallelse publicerad 14 februari 2019 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 14 mars 2019 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ).Följande beslut fattades på årsstämmanResultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes.Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att till aktieägarna utdela...

Årsredovisning 2018 finns att ladda hem under Investor Relations.Önskar du ett eget tryckt exemplar kan du skicka ett mail med din adress till info@diadrom.se...

Kallelse och dagordningAktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 mars 2019 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg.Rätt att delta och anmälanAktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:1. vara införd som aktieägare i...

KVARTAL 4 (OKTOBER - DECEMBER) 2018Omsättningen uppgick till 17,3 (17,0) Mkr en ökning med 0,3 MkrRörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,1 (2,8) Mkr en ökning med 0,3 MkrRörelsemarginalen uppgick till 18,0 (16,7) procentResultat före skatt uppgick till 3,1 (2,8) MkrResultat efter skatt uppgick till 2,3 (2,1)...