• All
 • Articles
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team

Årsredovisning 2017 finns att ladda hem under Investor Relations.Önskar du ett eget tryckt exemplar kan du skicka ett mail med din adress till info@diadrom.se...

Göteborg den 15 februari 2018Kallelse och dagordningAktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 mars 2018 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg.Rätt att delta och anmälanAktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:vara införd...

Kvartal 4 (oktober - december) 2017Omsättningen uppgick till 17,0 (13,6) Mkr en ökning med 3,4 MkrRörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,8 (2,2) Mkr en ökning med 0,6 MkrRörelsemarginalen uppgick till 16,7 (16,3) procentResultat före skatt uppgick till 2,8 (2,2) MkrResultat efter skatt uppgick till 2,1 (1,7)...

Kvartal 3 (juli - september) 2017Omsättningen uppgick till 12,5 (10,1) Mkr, en ökning med 2,4 Mkr eller 24 procentRörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,4 Mkr till 1,8 (1,4) MkrRörelsemarginalen ökade med 0,1 procentenheter till 14,2 (14,1) procentResultat före skatt uppgick till 1,8 (1,4) MkrResultat efter skatt...

Kvartal 2 (april - juni) 2017Omsättningen uppgick till 16,8 (12,3) Mkr, en ökning med 4,5 Mkr eller 37,1 procentRörelseresultatet (EBIT) blev i princip oförändrat och uppgick till 2,1 (2,1) MkrRörelsemarginalen uppgick till 12,7 (16,9) procentResultat före skatt uppgick till 2,1 (2,1) MkrResultat efter skatt uppgick...

Göteborg 2017-08-21Diadrom Systems AB, som är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), en ledande mjukvaru- och systemleverantör med egna produkter inom diagnostik av Autotech, fick idag en order på ett projekt att utveckla, verifiera och förvalta inbyggd mjukvara för fordonsdiagnostik.Ordern innehåller dessutom en...

Diadrom Systems AB, som är ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), en ledande mjukvaru- och systemleverantör med egna produkter inom diagnostik av Autotech, fick idag en order om att utveckla en centralenhet för diagnostik av avancerade produkter.Ordern kommer från ett internationellt företag som...

I den avslutade ägarspridningen i Diadrom Holding AB (publ) tecknades 1 613 300 aktier fördelade på 694 teckningsanmälningar, vilket innebär att grunderbjudandet om 1 000 000 aktier fulltecknades samt att 613 300 aktier av 700 000 i övertilldelningsoptionen utnyttjades.Styrelsen har tillsammans med de säljande aktieägarna...

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ) ("Diadrom" eller "Bolaget") har i samråd med Bolagets största aktiva aktieägare beslutat att genomföra en ägarspridning i Diadrom ("Erbjudandet"). Erbjudandet består av maximalt 1 700 000 befintliga aktier inklusive övertilldelningsoption.För att få en större spridning av ägandet i Bolaget...