• All
 • Articles
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team

Kallelse och dagordningAktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 mars 2020 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg.Rätt att delta och anmälanAktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:1. vara införd som aktieägare i...

KVARTAL 4 (OKTOBER - DECEMBER) 2019Omsättningen uppgick till 15,7 (17,3) Mkr en minskning med 1,6 MkrRörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,6 (3,1) Mkr en minskning med 1,5 MkrRörelsemarginalen uppgick till 10,5 (18,0) procentResultat före skatt uppgick till 1,6 (3,1) MkrResultat efter skatt uppgick till 1,2 (2,3)...

Diadrom Systems AB, ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har tecknat ett avtal med Semcon för att leverera ett utvecklingsteam till ett projekt som avser en aktiv säkerhetsmodul till en av världens ledande aktörer inom Transport as a...

Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har fått en order från Nippon Seiki. Nippon Seiki är världsledande inom utveckling och tillverkning av head-up displays (HUD). Head-up...

"För säkerhetskritiska och komplexa Autotech-applikationer, erbjuder Diadrom idag flera kompletterande produkter till OEM:er och underleverantörer. Vi är väldigt stolta att få hjälpa kunden med produkten DAB och hoppas på ett långt produktivt samarbete" säger Carl Johan Andersson, VD, Diadrom.Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till...