• All
 • Articles
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team

Kallelse och dagordningAktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 mars 2019 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg.Rätt att delta och anmälanAktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:1. vara införd som aktieägare i...

KVARTAL 4 (OKTOBER - DECEMBER) 2018Omsättningen uppgick till 17,3 (17,0) Mkr en ökning med 0,3 MkrRörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,1 (2,8) Mkr en ökning med 0,3 MkrRörelsemarginalen uppgick till 18,0 (16,7) procentResultat före skatt uppgick till 3,1 (2,8) MkrResultat efter skatt uppgick till 2,3 (2,1)...

KVARTAL 3 (JULI - SEPTEMBER) 2018Omsättningen uppgick till 10,6 (12,5) Mkr, en minskning med 1,9 Mkr eller 15,0 procentRörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,5 Mkr till 0,3 (1,8) MkrRörelsemarginalen minskade med 11,4 procentenheter till 2,8 (14,2) procentResultat före skatt uppgick till 0,3 (1,8) MkrResultat efter skatt...

Diadrom Holding AB (publ) ("Bolaget"), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, kommer med stor sannolikhet att ta extra kostnader under tredje kvartalet 2018. Kostnaderna är i första hand kopplade till hårdvaruproblem i ett större projekt i dotterbolaget Diadrom Systems AB....

­Göteborg, 2018-09-21Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ) har idag utsett Carl Johan Andersson till ny VD från 1 januari 2019. Han kommer närmast från en roll som Chief Operating Officer i bolaget och ersätter Henrik Fagrell som efter tio år som VD, kommer att föreslås...

Kvartal 2 (april - juni) 2018Omsättningen uppgick till 15,0 (16,8) Mkr, en minskning med 1,8 Mkr eller 10,7 procentRörelseresultatet (EBIT) blev i princip oförändrat och uppgick till 2,0 (2,1) MkrRörelsemarginalen uppgick till 13,7 (12,7) procentResultat före skatt uppgick till 2,0 (2,1) MkrResultat efter skatt uppgick...

Kvartal 1Omsättningen uppgick till 14,8 (15,3) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procentRörelseresultatet (EBIT) minskade med 1 Mkr till 1,7 (2,7) MkrRörelsemarginalen uppgick till 11,7 (18,0) procentResultat före skatt uppgick till 1,7 (2,7) MkrResultat efter skatt uppgick till 1,4 (2,1) MkrVinst per aktie...

Göteborg den 15 februari 2018Kallelse och dagordningAktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 mars 2018 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg.Rätt att delta och anmälanAktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:vara införd...

Kvartal 4 (oktober - december) 2017Omsättningen uppgick till 17,0 (13,6) Mkr en ökning med 3,4 MkrRörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,8 (2,2) Mkr en ökning med 0,6 MkrRörelsemarginalen uppgick till 16,7 (16,3) procentResultat före skatt uppgick till 2,8 (2,2) MkrResultat efter skatt uppgick till 2,1 (1,7)...