• All
 • Articles
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team

Kvartal 3 (juli - september) 2017Omsättningen uppgick till 12,5 (10,1) Mkr, en ökning med 2,4 Mkr eller 24 procentRörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,4 Mkr till 1,8 (1,4) MkrRörelsemarginalen ökade med 0,1 procentenheter till 14,2 (14,1) procentResultat före skatt uppgick till 1,8 (1,4) MkrResultat efter skatt...

Kvartal 2 (april - juni) 2017Omsättningen uppgick till 16,8 (12,3) Mkr, en ökning med 4,5 Mkr eller 37,1 procentRörelseresultatet (EBIT) blev i princip oförändrat och uppgick till 2,1 (2,1) MkrRörelsemarginalen uppgick till 12,7 (16,9) procentResultat före skatt uppgick till 2,1 (2,1) MkrResultat efter skatt uppgick...

I den avslutade ägarspridningen i Diadrom Holding AB (publ) tecknades 1 613 300 aktier fördelade på 694 teckningsanmälningar, vilket innebär att grunderbjudandet om 1 000 000 aktier fulltecknades samt att 613 300 aktier av 700 000 i övertilldelningsoptionen utnyttjades.Styrelsen har tillsammans med de säljande aktieägarna...

Kvartal 1  Omsättningen uppgick till 15,3 (10,6) Mkr en ökning med 4,7 Mkr eller 43 procentRörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,3 Mkr till 2,7 (1,4) MkrRörelsemarginalen uppgick till 18,0 (12,8) procentResultat före skatt uppgick till 2,7 (1,4) MkrResultat efter skatt uppgick till 2,1 (1,1) MkrVinst per...

Kvartal 4 (oktober - december) 2016Omsättningen uppgick till 13,6 (13,5) Mkr en ökning med 0,1 MkrRörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 (1,4) Mkr en ökning med 0,8 MkrRörelsemarginalen uppgick till 16,3 (10,2) procentResultat före skatt uppgick till 2,2 (1,4) MkrResultat efter skatt uppgick till 1,7 (1,0)...

Kvartal 3 (juli - september) 2016Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procentRörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,5 Mkr till 1,4 (0,9) Mkr.Rörelsemarginalen ökade med 3,9 procentenheter till 14,1 (10,2) procentResultat före skatt uppgick till 1,4 (0,9) MkrResultat efter skatt...

Kvartal 2 (april - juni) 2016Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procentRörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,6 Mkr till 2,1 (0,5) MkrRörelsemarginalen uppgick till 16,9 (4,7) procentResultat före skatt uppgick till 2,1 (0,5) MkrResultat efter skatt uppgick till 1,6...