• All
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team
 • Trade fairs & Conferences
 • Whitepapers

KVARTAL 1 (JANUARI - MARS) 2023§  Nettoomsättningen ökade med 20,0 % till 21,9 (18,3) MSEK§  Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) minskade med 18,2 % och uppgick till 4,1 (5,0) MSEK, vilket gav en EBIT-marginal på 18,7 (27,3) %§  Rörelseresultatet före skatt (EBT) minskade med 18,0...

KVARTAL 1 (JANUARI - MARS) 2022§  Omsättningen uppgick till 18,3 (12,7) MSEK, en ökning med 5,6 MSEK§  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,0 (2,0) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 27,3 (15,3) procent§  Resultat före skatt uppgick till 5,0 (2,0) MSEK och resultat efter skatt uppgick...

KVARTAL 1 (JANUARI - MARS) 2021§  Omsättningen uppgick till 12,7 (12,6) MSEK, en ökning med 0,1 MSEK§  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,0 (1,4) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på    15,3 (11,1) procent§  Resultat före skatt uppgick till 2,0 (1,4) MSEK och resultat efter skatt uppgick...

Kvartal 1Omsättningen uppgick till 14,8 (15,3) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procentRörelseresultatet (EBIT) minskade med 1 Mkr till 1,7 (2,7) MkrRörelsemarginalen uppgick till 11,7 (18,0) procentResultat före skatt uppgick till 1,7 (2,7) MkrResultat efter skatt uppgick till 1,4 (2,1) MkrVinst per aktie...

Kvartal 1  Omsättningen uppgick till 15,3 (10,6) Mkr en ökning med 4,7 Mkr eller 43 procentRörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,3 Mkr till 2,7 (1,4) MkrRörelsemarginalen uppgick till 18,0 (12,8) procentResultat före skatt uppgick till 2,7 (1,4) MkrResultat efter skatt uppgick till 2,1 (1,1) MkrVinst per...

Kvartal 1Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procentRörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr till 1,4 (2,5) MkrRörelsemarginalen uppgick till 12,8 (17,9) procentResultat före skatt uppgick till 1,4 (2,5) MkrResultat efter skatt uppgick till 1,1 (1,9) MkrVinst per aktie...

Perioden i sammandrag (januari - mars 2015)Det första kvartalet 2015 visade en något svagare omsättning och resultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år. En kombination av lägre beläggning, projektomställningar och ett ökat antal tjänsteledigheter utgör huvudorsakerna bakom den svagare utvecklingen. Vår bedömning är att det...

Kvartal 1Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procentRörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr till 2,8 (4,2) MkrRörelsemarginalen uppgick till 20,1 (26,8) procentResultat före skatt uppgick till 2,9 (4,3) MkrResultat efter skatt uppgick till 2,2 (3,3) MkrVinst per aktie...