• All
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team
 • Trade fairs & Conferences
 • Whitepapers

Kvartal 1 * Omsättningen uppgick till 15,8 (14,6) Mkr en ökning med 1,2 Mkr eller 8,3 procent * Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,2 Mkr till 4,2 (4,0) Mkr * Rörelsemarginalen uppgick till 26,8 (27,7) procent * Resultat före skatt uppgick till 4,3 (4,1) Mkr * Resultat efter skatt uppgick till...

Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,6 (12,2) Mkr en ökning med 2,4 Mkr eller 19,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,8 Mkr till 4,0 (3,2) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 27,7 (26,4) procent Resultat före skatt uppgick till 4,1 (3,2) Mkr Resultat efter skatt uppgick till 3,0 (2,4) Mkr Vinst per aktie...

Kvartal 1 * Omsättningen uppgick till 12,2 (6,5) Mkr en ökning med 5,7 Mkr eller 86 procent * Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2,2 Mkr till 3,2 (1,0) Mkr * Rörelsemarginalen ökade till 26,4 (14,8) procent * Resultat före skatt uppgick till 3,2 (1,0) Mkr * Resultat efter skatt uppgick till...