• All
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team
 • Trade fairs & Conferences
 • Whitepapers

KVARTAL 2 (APRIL – JUNI) 2023 ·         Nettoomsättningen ökade med 24,7 % till 21,7 (17,4) MSEK·         Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) minskade med 4,5 % och uppgick till 2,4 (2,6) MSEK, vilket gav en EBIT-marginal på 10,8 (14,8) %·         Rörelseresultatet före skatt (EBT) minskade med 2,0...

 KVARTAL 2 (APRIL – JUNI) 2022 ·         Omsättningen uppgick till 17,4 (12,6) MSEK, en ökning med 4,8 MSEK·         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,6 (1,5) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 14,8 (11,7) procent·         Resultat före skatt uppgick till 2,6 (1,5) MSEK och resultat efter skatt uppgick...

 KVARTAL 2 (APRIL – JUNI) 2021 ·        Omsättningen uppgick till 12,6 (7,5) MSEK, en ökning med 5,1 MSEK·        Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,5 (-1,4) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 11,7 (-18,0) procent·        Resultat före skatt uppgick till 1,5 (-1,4) MSEK och resultat efter skatt uppgick...

KVARTAL 2 (APRIL – JUNI) 2020·        Omsättningen uppgick till 7,5 (16,8) Mkr en minskning med 9,3 Mkr eller 55,2 procent·        Rörelseresultatet (EBIT) minskade med -3,5 Mkr till -1,4 (2,1) Mkr·        Rörelsemarginalen uppgick till -18,0 (12,8) procent·        Resultat före skatt uppgick till -1,4 (2,1) Mkr·        Resultat...

Kvartal 2 (april - juni) 2018Omsättningen uppgick till 15,0 (16,8) Mkr, en minskning med 1,8 Mkr eller 10,7 procentRörelseresultatet (EBIT) blev i princip oförändrat och uppgick till 2,0 (2,1) MkrRörelsemarginalen uppgick till 13,7 (12,7) procentResultat före skatt uppgick till 2,0 (2,1) MkrResultat efter skatt uppgick...

Kvartal 2 (april - juni) 2017Omsättningen uppgick till 16,8 (12,3) Mkr, en ökning med 4,5 Mkr eller 37,1 procentRörelseresultatet (EBIT) blev i princip oförändrat och uppgick till 2,1 (2,1) MkrRörelsemarginalen uppgick till 12,7 (16,9) procentResultat före skatt uppgick till 2,1 (2,1) MkrResultat efter skatt uppgick...

Kvartal 2 (april - juni) 2016Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procentRörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,6 Mkr till 2,1 (0,5) MkrRörelsemarginalen uppgick till 16,9 (4,7) procentResultat före skatt uppgick till 2,1 (0,5) MkrResultat efter skatt uppgick till 1,6...

Kvartal 2 (april - juni) 2015Omsättningen uppgick till 10,3 (13,4) Mkr, en minskning med 3,1 Mkr eller 23,1 procentRörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr till 0,5 (1,6) MkrRörelsemarginalen uppgick till 4,7 (11,7) procentResultat före skatt uppgick till 0,5 (1,6) MkrResultat efter skatt uppgick till 0,4...

Kvartal 2 (april - juni) 2014Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procentRörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr till 1,6 (3,0) MkrRörelsemarginalen uppgick till 11,7 (19,1) procentResultat före skatt uppgick till 1,6 (3,0) MkrResultat efter skatt uppgick till 1,2...