• All
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team
 • Trade fairs & Conferences
 • Whitepapers

Göteborg 2012-08-17Kvartal 2 (april - juni) 2012Omsättningen uppgick till 14,4 (11,8) Mkr, en ökning med 2,6 Mkr eller 22 procentRörelseresultatet (EBIT) mer än fördubblades och uppgick till 2,9 (1,3) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr.Rörelsemarginalen uppgick till 20,2 (11,2) procentResultat före skatt uppgick till 2,9...

Kvartal 2 (april – juni) 2011 * Omsättningen uppgick till 11,8 (8,4) Mkr, en ökning med 3,4 Mkr eller 39 procent * Utestående kundfordringar mot Saab Automobile AB är reserverade till fullo med 0,9 Mkr * Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,5 Mkr till 1,3 (1,8) Mkr. Utan reserven...