• All
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team
 • Trade fairs & Conferences
 • Whitepapers

KVARTAL 3 (JULI - SEPTEMBER) 2022 ·         Omsättningen uppgick till 14,9 (10,7) MSEK, en ökning med 4,2 MSEK·         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,6 (1,5) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 10,5 (14,2) procent·         Resultat före skatt uppgick till 1,6 (1,5) MSEK och resultat efter skatt uppgick...

 KVARTAL 3 (JULI - SEPTEMBER) 2021 ·        Omsättningen uppgick till 10,7 (7,7) MSEK, en ökning med 3,0 MSEK·        Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,5 (0,0) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 14,2 (-0,3) procent·        Resultat före skatt uppgick till 1,5 (0,0) MSEK och resultat efter skatt uppgick...

 KVARTAL 3 (JULI – SEPTEMBER) 2020·        Omsättningen uppgick till 7,7 (12,9) Mkr en minskning med 5,2 Mkr eller 40,3 procent·        Rörelseresultatet (EBIT) minskning med 2,3 Mkr till 0,0 (2,3) Mkr·        Rörelsemarginalen uppgick till -0,3 (18,2) procent·        Resultat före skatt uppgick till 0,0 (2,3) Mkr·        Resultat...

KVARTAL 3 (JULI - SEPTEMBER) 2018Omsättningen uppgick till 10,6 (12,5) Mkr, en minskning med 1,9 Mkr eller 15,0 procentRörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,5 Mkr till 0,3 (1,8) MkrRörelsemarginalen minskade med 11,4 procentenheter till 2,8 (14,2) procentResultat före skatt uppgick till 0,3 (1,8) MkrResultat efter skatt...

Kvartal 3 (juli - september) 2017Omsättningen uppgick till 12,5 (10,1) Mkr, en ökning med 2,4 Mkr eller 24 procentRörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,4 Mkr till 1,8 (1,4) MkrRörelsemarginalen ökade med 0,1 procentenheter till 14,2 (14,1) procentResultat före skatt uppgick till 1,8 (1,4) MkrResultat efter skatt...

Kvartal 3 (juli - september) 2016Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procentRörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,5 Mkr till 1,4 (0,9) Mkr.Rörelsemarginalen ökade med 3,9 procentenheter till 14,1 (10,2) procentResultat före skatt uppgick till 1,4 (0,9) MkrResultat efter skatt...

Kvartal 3 (juli - september) 2015Omsättningen uppgick till 8,5 (11,3) Mkr, en minskning med 2,8 Mkr eller 25 procentRörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,8 Mkr till 0,9 (1,7) Mkr.Rörelsemarginalen minskade med 5,0 procentenheter till 10,2 (15,2) procentResultat före skatt uppgick till 0,9 (1,7) MkrResultat efter skatt...

Kvartal 3 (juli-sepember) 2014Omsättningen uppgick till 11,3 (11,5) Mkr, en minskning med 0,2 Mkr eller 1,5 procentRörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,2 Mkr till 1,7 (1,5) Mkr.Rörelsemarginalen ökade med 2,4 procentenheter till 15,2 (12,8) procentResultat före skatt uppgick till 1,7 (1,5) MkrResultat efter skatt uppgick till...

Kvartal 3 (juli - september) 2013Omsättningen uppgick till 11,5 (12,4) Mkr, en minskning med 0,9 Mkr eller 7 procentRörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,5 Mkr till 1,5 (3,0) Mkr.Rörelsemarginalen uppgick till 12,8 (23,9) procentResultat före skatt uppgick till 1,5 (3,0) MkrResultat efter skatt uppgick till 1,2...