• All
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team
 • Trade fairs & Conferences
 • Whitepapers

KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) 2022§  Nettoomsättningen ökade med 18,5 % till 20,3 (17,1) MSEK§  Rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) minskade med 16,8 % och uppgick till 3,5 (4,2) MSEK, vilket gav en EBIT-marginal på 17,0 (24,2) %§  Rörelseresultatet före skatt (EBT) minskade med 15,2...

KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) 2021§  Rörelsens intäkter uppgick till 17,2 (13,5) MSEK, en ökning med 3,7 MSEK§  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,2 (2,0) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 24,2 (15,0) procent§  Resultat före skatt uppgick till 4,2 (2,0) MSEK och resultat efter skatt...

KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) 2020§  Omsättningen uppgick till 13,5 (15,7) MSEK, en minskning med 2,2 MSEK§  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,0 (1,6) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 15,0 (10,5) procent§  Resultat före skatt uppgick till 2,0 (1,6) MSEK och resultat efter skatt uppgick...

KVARTAL 4 (OKTOBER - DECEMBER) 2019Omsättningen uppgick till 15,7 (17,3) Mkr en minskning med 1,6 MkrRörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,6 (3,1) Mkr en minskning med 1,5 MkrRörelsemarginalen uppgick till 10,5 (18,0) procentResultat före skatt uppgick till 1,6 (3,1) MkrResultat efter skatt uppgick till 1,2 (2,3)...

KVARTAL 4 (OKTOBER - DECEMBER) 2018Omsättningen uppgick till 17,3 (17,0) Mkr en ökning med 0,3 MkrRörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,1 (2,8) Mkr en ökning med 0,3 MkrRörelsemarginalen uppgick till 18,0 (16,7) procentResultat före skatt uppgick till 3,1 (2,8) MkrResultat efter skatt uppgick till 2,3 (2,1)...

Kvartal 4 (oktober - december) 2017Omsättningen uppgick till 17,0 (13,6) Mkr en ökning med 3,4 MkrRörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,8 (2,2) Mkr en ökning med 0,6 MkrRörelsemarginalen uppgick till 16,7 (16,3) procentResultat före skatt uppgick till 2,8 (2,2) MkrResultat efter skatt uppgick till 2,1 (1,7)...

Kvartal 4 (oktober - december) 2016Omsättningen uppgick till 13,6 (13,5) Mkr en ökning med 0,1 MkrRörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 (1,4) Mkr en ökning med 0,8 MkrRörelsemarginalen uppgick till 16,3 (10,2) procentResultat före skatt uppgick till 2,2 (1,4) MkrResultat efter skatt uppgick till 1,7 (1,0)...

Kvartal 4 (oktober - december) 2015Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 MkrRörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) MkrRörelsemarginalen uppgick till 10,2 (20,5) procentResultat före skatt uppgick till 1,4 (3,0) MkrResultat efter skatt uppgick till 1,0 (2,3) MkrVinst per aktie uppgick till...

Kvartal 4 (oktober - december) 2014Omsättningen uppgick till 14,8 (14,0) Mkr en ökning med 0,8 MkrRörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,0 (0,8) MkrRörelsemarginalen uppgick till 20,5 (5,8) procentResultat före skatt uppgick till 3,0 (0,9) MkrResultat efter skatt uppgick till 2,3 (0,6) MkrVinst per aktie uppgick till...

Kvartal 4Omsättningen uppgick till 14,0 (14,9) Mkr en minskning med 6 procentRörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,8 (3,4) MkrRörelsemarginalen uppgick till 5,8 (22,5) procentResultat före skatt uppgick till 0,9 (3,4) MkrResultat efter skatt uppgick till 0,6 (2,7) MkrVinst per aktie uppgick till 0,08 (0,37) krAntalet anställda...