• All
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team
 • Trade fairs & Conferences
 • Whitepapers

Årsredovisning 2020 finns att ladda hem under Investor Relations.Önskar du ett eget tryckt exemplar kan du skicka ett mail med din adress till info@diadrom.se...

KVARTAL 1 (JANUARI - MARS) 2021§  Omsättningen uppgick till 12,7 (12,6) MSEK, en ökning med 0,1 MSEK§  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,0 (1,4) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på    15,3 (11,1) procent§  Resultat före skatt uppgick till 2,0 (1,4) MSEK och resultat efter skatt uppgick...

KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) 2020§  Omsättningen uppgick till 13,5 (15,7) MSEK, en minskning med 2,2 MSEK§  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,0 (1,6) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 15,0 (10,5) procent§  Resultat före skatt uppgick till 2,0 (1,6) MSEK och resultat efter skatt uppgick...

 KVARTAL 3 (JULI – SEPTEMBER) 2020·        Omsättningen uppgick till 7,7 (12,9) Mkr en minskning med 5,2 Mkr eller 40,3 procent·        Rörelseresultatet (EBIT) minskning med 2,3 Mkr till 0,0 (2,3) Mkr·        Rörelsemarginalen uppgick till -0,3 (18,2) procent·        Resultat före skatt uppgick till 0,0 (2,3) Mkr·        Resultat...

KVARTAL 2 (APRIL – JUNI) 2020·        Omsättningen uppgick till 7,5 (16,8) Mkr en minskning med 9,3 Mkr eller 55,2 procent·        Rörelseresultatet (EBIT) minskade med -3,5 Mkr till -1,4 (2,1) Mkr·        Rörelsemarginalen uppgick till -18,0 (12,8) procent·        Resultat före skatt uppgick till -1,4 (2,1) Mkr·        Resultat...

Årsredovisning 2019 finns att ladda hem under Investor Relations.Önskar du ett eget tryckt exemplar kan du skicka ett mail med din adress till info@diadrom.se...

KVARTAL 4 (OKTOBER - DECEMBER) 2019Omsättningen uppgick till 15,7 (17,3) Mkr en minskning med 1,6 MkrRörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,6 (3,1) Mkr en minskning med 1,5 MkrRörelsemarginalen uppgick till 10,5 (18,0) procentResultat före skatt uppgick till 1,6 (3,1) MkrResultat efter skatt uppgick till 1,2 (2,3)...