• All
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team
 • Trade fairs & Conferences
 • Whitepapers

Kvartal 3 (juli - september) 2012Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procentRörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,0 (2,5) Mkr, en ökning med drygt 0,4 Mkr.Rörelsemarginalen uppgick till 23,9 (25,3) procentResultat före skatt uppgick till 3,0 (2,6) MkrResultat efter skatt...

Göteborg 2012-08-17Kvartal 2 (april - juni) 2012Omsättningen uppgick till 14,4 (11,8) Mkr, en ökning med 2,6 Mkr eller 22 procentRörelseresultatet (EBIT) mer än fördubblades och uppgick till 2,9 (1,3) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr.Rörelsemarginalen uppgick till 20,2 (11,2) procentResultat före skatt uppgick till 2,9...

Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,6 (12,2) Mkr en ökning med 2,4 Mkr eller 19,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,8 Mkr till 4,0 (3,2) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 27,7 (26,4) procent Resultat före skatt uppgick till 4,1 (3,2) Mkr Resultat efter skatt uppgick till 3,0 (2,4) Mkr Vinst per aktie...

Kvartal 4Omsättningen ökade med 11,5 procent till 13,7 (12,3) MkrRörelseresultatet (EBIT) ökade med 3 procent till 3,4 (3,3) MkrRörelsemarginalen uppgick till 24,9 (26,9) procentResultat före skatt uppgick till 3,5 (3,3) MkrResultat efter skatt uppgick till 2,5 (2,4) MkrVinst per aktie uppgick till 0,34 (0,33) krAntalet...

Kvartal 3 (juli-september) 2011 * Omsättningen ökade med 32 procent till 10,1 (7,6) Mkr * Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,9 Mkr (51 %) och uppgick till 2,6 (1,7) Mkr * Rörelsemarginalen uppgick till 25,3 (22,2) procent * Resultat före skatt uppgick till 2,6 (1,7) Mkr * Resultat efter skatt uppgick...

Kvartal 2 (april – juni) 2011 * Omsättningen uppgick till 11,8 (8,4) Mkr, en ökning med 3,4 Mkr eller 39 procent * Utestående kundfordringar mot Saab Automobile AB är reserverade till fullo med 0,9 Mkr * Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,5 Mkr till 1,3 (1,8) Mkr. Utan reserven...

Kvartal 1 * Omsättningen uppgick till 12,2 (6,5) Mkr en ökning med 5,7 Mkr eller 86 procent * Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2,2 Mkr till 3,2 (1,0) Mkr * Rörelsemarginalen ökade till 26,4 (14,8) procent * Resultat före skatt uppgick till 3,2 (1,0) Mkr * Resultat efter skatt uppgick till...