Loading...

Volvo Penta

Volvo Penta 2019-11-14T13:25:37+01:00

Projektbeskrivning

OM PROJEKTET

Diadrom har sedan början av 2000-talet arbetat med Volvo Pentas diagnostiksystem. Under denna period har Volvo Penta förnyat sitt produktsortiment helt och hållet och idag utgör inbyggda datorer och mjukvara en viktig del av i princip alla företagets produkter. Effektivt underhåll och reparation av dessa produkter fordrar ett effektivt diagnostiksystem!

En av de stora utmaningarna var att ta fram stöd för produkten IPS — en fantastisk innovation och “aquadynamisk” utmaning som driver farkosten framåt genom att suga vatten framifrån, till skillnad från den traditionella propellern som pressar vattnet bakåt!

IPS använder en elmotor för att styra drevet. Elmotorn styrs av mjukvara. Tidigare försök med mekaniska lösningar klarade inte att uppfylla krav på manöverduglighet och säkerhet. Fördelarna med IPS är många och de beskrivs väl på Volvo Pentas sida om IPS.

DIADROMS ROLL

För att kunna reparera och underhålla IPS används ett diagnostiksystem som Diadrom har utvecklat. Systemet används bl.a för kalibrering.

Kalibreringsbehovet har sin grund i att den tekniska mognaden skiljer sig mycket åt mellan alla de båtbyggare runt om i världen som installerar IPS. Varje installation är unik eftersom olika båtarmodeller har olika utseenden och egenskaper vilket gör att IPS måste monteras på olika sätt. En smart lösning på detta problem är att använda diagnostiksystemet för att kalibrera styrsystemet och därmed kompensera för de småfel som ofta uppkommer i samband med montering, till exempel att ett drev monterats 0,2 grader snett.

Diagnostiksystemet används även för att säkerställa att båtarna är rätt konfigurerade, vilket är mycket viktigt av säkerhetsskäl. Alla kritiska parameterinställningar kontrolleras och registreras i Volvos centrala system. Ytterligare ett användningsområde för diagnostiksystemet är att möjliggöra säker försörjning av reservdelar. Om en styrenhet går sönder och måste ersättas (till exempel exempel på grund av ett blixtnedslag), kan den bytas utan att kostsamma och tidsödande kalibreringar måste göras om. Allt detta möjliggörs av en väl genomtänkt process understödd av IT-system, från produktutveckling via tillverkning och ut på eftermarknaden.