Loading...

LG

LG 2019-11-14T13:25:37+01:00

Projektbeskrivning

OM PROJEKTET

Den snabba utvecklingen of “Advanced Driver Assistance Systems” (ADAS) har skapat en situation där alla fordonstillverkare har ett ökat behov av bildhantering – strikta krav avseende tillförlitlighet, enhetspris, bandbredd och produktlivslängd leder till nya utmaningar.

UTVECKLING

Vår roll i samarbetet med LG var att utveckla kamerakontroll, mjukvaruladdning och diagnostik i en kameramodul som utnyttjar höghastighetskommunikation via LVDS (1.6 Gbps). Systemets säkerhetsklassning krävde strikt uppföljning av mjukvarukvalitet i kombination med agil utvecklingsmetodik. För att verifiera systemet kravuppfyllnad automatiserades en stor del av testningen så att den kunde utföras utanför normal arbetstid. En komplett automatiserad testkörning tar strax under åtta timmar.