Loading...

NEVS

NEVS 2019-11-14T13:25:37+01:00

Projektbeskrivning

OM PROJEKTET

NEVS förvaltar arvet från Saab Automobile och storsatsar samtidigt på utveckling av transportlösningar, tjänster och elbilar för en mer hållbar framtid.

Ett mycket viktigt verktyg för att kunna hantera produkter och tjänster under hela deras livslängd är Life Cycle Management Systems. Vi har hjälpt NEVS att utveckla ett sådant baserat på Diadroms produkt Diag Studio®. Systemet, som går under namnet NEVS Diagnostics System (NDS), används för att hantera all diagnostik-relaterad data, från utveckling till produktion och eftermarknad. En effektiv och kvalitetssäkrad process, uppbackad av systemstöd, är ett måste för att kunna utföra effektiv service och reparationer på eftermarknaden. Exempel på aktiviteter är felsökning och uppdatering av mjukvara av bilar.

FELSÖKNING

Att felsöka innebär helt enkelt att man försöker ta reda på vad som är fel med fordonet. Det första viktiga steget är vanligen att att läsa ut felkoder ur bilen. En bil har, precis som många andra produkter med inbyggda datorer, en uppsättning felkoder som sätts under olika förutsättningar. Vid sidan av att läsa ut felkoder, erbjuder systemet även stöd för felsökning. Det innebär enkelt uttryckt att systemet försöker hjälpa mekanikern att hitta fel i bilen.

Att uppdatera bilens mjukvara under dess livslängd är nästan alltid ett måste; det kan handla om buggrättningar eller om att uppgradera bilens funktioner via ny mjukvara. Eftersom mjukvaran i fordonet styr så många av dess funktioner, behöver man ofta justera eller installera ny mjukvara för att ge bilen ny funktionalitet.

Ovanstående diagnostiksystem är baserat på Diag Studio®, en diagnostikplattform utvecklad av Diadrom. Diag Studio® finns i olika grundversioner för att tillgodose olika kunder med olika behov av diagnostik; från tillverkare av enklare produkter med enkla inbyggda system till producenter av avancerade och komplexa maskiner och fordon. Kontakta oss gärna för mer information!