The Newsroom

Read about the latest news, reports, information about activities, trade fairs and ongoing projects.

Public relations

2022

Diadrom would like to wish you a great start of 2022 and looking forward to kickstart the year with our customers, employees, and partners with launching

2021

2021-07-02 11:45 Harvest Data from your car?
OEMs within the automotive industry are moving more and more from being a source of solely physical products to becoming a service contributor who happens

Subscribe

TRADE FAIRS & conferences

Vehicle Electronics & Connected Services, Gothenburg Sweden

Tue, May 17 – Wed, May 18, 2022

News & Articles
(not related to IR)

 • All
 • Articles
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) onsdagen den 16 mars 2016 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:  vara införd som...

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 4 (oktober – december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 10,2 (20,5) procent Resultat före skatt uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Resultat...

Kvartal 3 (juli – september) 2015 Omsättningen uppgick till 8,5 (11,3) Mkr, en minskning med 2,8 Mkr eller 25 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,8 Mkr till 0,9 (1,7) Mkr. Rörelsemarginalen minskade med 5,0 procentenheter till 10,2 (15,2) procent Resultat före skatt uppgick till 0,9...

Kvartal 2 (april – juni) 2015 Omsättningen uppgick till 10,3 (13,4) Mkr, en minskning med 3,1 Mkr eller 23,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr till 0,5 (1,6) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 4,7 (11,7) procent Resultat före skatt uppgick till 0,5 (1,6) Mkr Resultat...

Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till 2,5 (2,8) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 17,9 (20,1) procent Resultat före skatt uppgick till 2,5 (2,9) Mkr Resultat efter skatt uppgick till...

Kommuniké årsstämma 2015 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Enligt kallelse publicerad 16 februari 2015 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar,samt bolagets hemsida, genomfördes 19 mars 2015 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ). Följande beslut fattades på årsstämman Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes. Beslutades...

Årsredovisning 2014 finns att ladda upp under Investor Relations. Önskar du ett eget tryckt exemplar kan du skicka ett mail med din adress till info@diadrom.se eller kontakta oss på annat sätt....

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 19 mars 2015 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall: vara införd som...

Bokslutskommuniké 2014 för Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 4 (oktober – december) 2014 Omsättningen uppgick till 14,8 (14,0) Mkr en ökning med 0,8 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,0 (0,8) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 20,5 (5,8) procent Resultat före skatt uppgick till 3,0 (0,9) Mkr Resultat...

Kvartal 3 (juli – september) 2014 Omsättningen uppgick till 11,3 (11,5) Mkr, en minskning med 0,2 Mkr eller 1,5 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,2 Mkr till 1,7 (1,5) Mkr Rörelsemarginalen ökade med 2,4 procentenheter till 15,2 (12,8) procent Resultat före skatt uppgick till 1,7...