The Newsroom

Read about the latest news, reports, information about activities, trade fairs and ongoing projects.

Public relations

2022

Diadrom would like to wish you a great start of 2022 and looking forward to kickstart the year with our customers, employees, and partners with launching

2021

2021-07-02 11:45 Harvest Data from your car?
OEMs within the automotive industry are moving more and more from being a source of solely physical products to becoming a service contributor who happens

Subscribe

TRADE FAIRS & conferences

Vehicle Electronics & Connected Services, Gothenburg Sweden

Tue, May 17 – Wed, May 18, 2022

News & Articles
(not related to IR)

 • All
 • Articles
 • Huvudnyheter
 • Kallelse årsstämma
 • Kommuniké
 • MAR
 • News
 • Nyheter
 • Okategoriserade
 • Press release
 • Rapporter
 • Regulatoriska
 • Team

Kvartal 2 (april – juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr till 1,6 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 11,7 (19,1) procent Resultat före skatt uppgick till 1,6 (3,0) Mkr Resultat...

Diadrom har tecknat ett licens- och konsultavtal med Renova som är ett ledande återvinnings- och avfallsföretag. Affären som kommer att levereras under de kommande 12 månaderna, avser implementering av fordonsrelaterade system för datainsamling och logistik. Ordervärdet uppgår till ca 4 Mkr fördelat på licens, anpassning...

Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr till 2,8 (4,2) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 20,1 (26,8) procent Resultat före skatt uppgick till 2,9 (4,3) Mkr Resultat efter skatt uppgick till...

Diadrom har tecknat ett licensavtal med en kund inom fordonsindustrin baserat på sin produkt Diag Studio® till ett totalt ordervärde inklusive anpassning och integration om ca 3 mkr. Detta är Diadroms största produktaffär hittills. ”Det känns fantastiskt inspirerande att kunna offentliggöra vår första stora produktaffär. Vi...

Kommuniké årsstämma 2014 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Enligt kallelse publicerad 17 februari 2014 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 20 mars 2014 årsstämma i Diadrom Holding AB (publ). Följande beslut fattades på årsstämman Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern fastställdes. Beslutades...

Årsredovisning 2013 finns att ladda upp under Investor Relations. Önskar du ett eget tryckt exemplar kan du skicka ett mail med din adress till info@diadrom.se eller kontakta oss på annat sätt....

Kvartal 4 Omsättningen uppgick till 14,0  (14,9) Mkr en minskning med 6 procent Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,8 (3,4) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 (22,5) procent Resultat före skatt uppgick till 0,9 (3,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick till 0,6 (2,7) Mkr Vinst per aktie uppgick...

Omsättningen uppgick till 11,5 (12,4) Mkr, en minskning med 0,9 Mkr eller 7 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,5 Mkr till 1,5 (3,0) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 12,8 (23,9) procent Resultat före skatt uppgick till 1,5 (3,0) Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,2 (2,2)...

Delårsrapport perioden januari-juni 2013 Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april – juni) 2013 ·         Omsättningen uppgick till 15,8 (14,4) Mkr, en ökning med 1,4 Mkr eller 10 procent ·         Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,1 Mkr till 3,0 (2,9) Mkr ·         Rörelsemarginalen uppgick till 19,1 (20,2) procent ·         Resultat före skatt...

Kvartal 1 • Omsättningen uppgick till 15,8 (14,6) Mkr en ökning med 1,2 Mkr eller 8,3 procent • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,2 Mkr till 4,2 (4,0) Mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 26,8 (27,7) procent • Resultat före skatt uppgick till 4,3 (4,1) Mkr • Resultat efter skatt uppgick till...