NYHETER

Här publiceras nyheter, rapporter, information om aktiviteter, mässor och pågående projekt.

1104, 2018

Diadrom på plats under VECS2018

april 11, 2018|

Läs mer på http://insightevents.se/vehicle-electronics-connected-services/

1503, 2018

Kommuniké årsstämma 2018

mars 15, 2018|

Kommuniké årsstämma 2018 i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) Enligt kallelse publicerad 15 februari 2018 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 15 mars [...]

503, 2018

Årsredovisning 2017

mars 5, 2018|

Årsredovisning 2017 finns att ladda hem under Investor Relations. Önskar du ett eget tryckt exemplar kan du skicka ett mail med din adress till info@diadrom.se eller kontakta oss på annat sätt

1502, 2018

Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

februari 15, 2018|

Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 mars 2018 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan [...]

1502, 2018

Bokslutskommuniké 2017

februari 15, 2018|

Bokslutskommuniké 2017 för Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 4 (oktober – december) 2017 Omsättningen uppgick till 17,0 (13,6) Mkr en ökning med 3,4 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick [...]

902, 2018

Diadrom & Vehicle Electronics & Connected Services 2018!

februari 9, 2018|

Welcome to Vehicle Electronics & Connected Services, the largest automotive conference in Northern Europe, now in its' 13th year!