OM OSS

Diadrom är ett specialistkonsultbolag inriktat mot diagnostik av produkter med inbyggd mjukvara. Företaget grundades år 1999. Våra kunder finns främst i fordonssektorn samt inom industriella maskiner, försvar, säkerhet och publik transport. Diadrom är listade på NASDAQ OMX First North (ticker DIAH).

Diadroms huvudkontor ligger på Första Långgatan, Göteborg, och bedriver även verksamhet i Shanghai, Eskilstuna och Södertälje.

 LEDNING

Carl Johan Andersson
VD
+46 (0) 733 31 11 13
carl.johan.andersson@diadrom.seDiadrom_1704_09

Viktor Eliasson
Försäljningschef, vice VD
+46 (0) 733 31 11 15
viktor.eliasson @ diadrom.seDiadrom_1704_06

Reka Fodor
Ekonomichef
+46 (0) 736 82 62 36
reka.fodor @ diadrom.se

Teresia Persson
PM – Gruppchef
+46 (0) 704 46 38 50
teresia.persson @ diadrom.se

Magnus Larsson
BA – Gruppchef, Account- & HR Manager
+46 (0) 733 31 11 50
magnus.larsson @ diadrom.se

Anna Hellring
EmbSys – Gruppchef
+46 (0) 737 01 03 07
anna.hellring @ diadrom.se

Jonas Hellberg
SysDev1 – tf. Gruppchef
+46 (0) 739 80 65 90
jonas.hellberg @ diadrom.se

Niclas Rinman
SysDev2 – Gruppchef
+46 (0) 703 25 00 76
niclas.rinman @ diadrom.se

 STYRELSE

Fredrik Ljungberg,
Styrelseordförande
+46 (0) 733 31 11 00
fredrik.ljungberg @ apprecia.se

Fredric Eliasson,
Styrelseledamot

Frederik Kämmerer,
Styrelseledamot

Henrik Kristensen,
Styrelseledamot

KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

Policy

Diadrom är ett specialistkonsultbolag som levererar nischade konsulttjänster inom diagnostik; vi arbetar med alla steg i produktens livscykel, från affärsanalys till eftermarknad.

Vi har alltid fokus på vad som är bäst för kunden och tar fullt ansvar för våra leveranser. Vi har som långsiktigt mål att bibehålla en hög kundnöjdhet i våra årliga mätningar.

Lagar och förordningar inom miljöområdet är den lägsta kravnivån som alltid skall uppfyllas.

Vi vill bidra till en hållbar utveckling i samhället. Detta åstadkommer vi främst genom vår inblandning i våra kunders olika utvecklingsprojekt men även genom att bedriva vår egen verksamhet resurssnålt och energieffektivt.
Samtliga medarbetare ska vara medvetna om vad som står i policyn och hur den ska tillämpas.

Miljöarbete

Vi skall arbeta för följande:

 • Att stimulera våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet
 • Att källsortera och återvinna avfall och restprodukter i största möjliga utsträckning
 • Att av både miljö- och kostnadsskäl spara och där det så är möjligt effektivisera vår energiförbrukning och minska förbrukningsmaterial
 • Att uppmuntra till ett planerat och resurssnålt resande i tjänsten och privat
 • Att prioritera leverantörer som aktivt arbetar med miljön
 • Att arbeta med ständiga förbättringar så att verksamhetens påverkan på miljön minskar

INTEGRITETS POLICY

 1. Insamling av information

Vi samlar automatiskt in anonymiserad information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan genom följande tjänster:

 • Google Analytics
 • Albacross
 • Teamtailor
 • Instagram

 

 1. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

 • Tillhandahålla anpassade annonser för marknadsföring, försäljning och jobbannonser
 • Förbättra vår hemsida

 

 1. Aggregerad data (icke identifierbara personuppgifter)

Vi kan komma att dela aggregerad information till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts från information som samlats in genom hemsidan och kan exempelvis bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget för användandet av hemsidan. Aggregerad information innehåller inte någon information som kan härledas till viss individ och utgör därmed inte personuppgifter.

 1. Informationsskydd

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

 

 1. Frågeformulär / Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

 

 1. Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

 

 1. Kontakt

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter: info@diadrom.se