Loading...
Om oss 2020-09-10T12:36:00+02:00

OUR MISSION & VISION

Autotech reliability is our mission​

because our customers develop, produce and maintain innovative solutions

where we explore and develop Autotech to its full potential​

for the benefit of improved safety, quality of life, and environment​

​​

Diadrom shall be the option for diagnostic solutions and software of Autotech​

for companies with products realized by embedded software and life cycle management systems​

for the social techie who thrives in an innovative environment

OM OSS

Diadrom är ett konsult- och produktbolag inom diagnostik av autotech. Företaget grundades år 1999. Våra kunder finns främst i fordonssektorn samt inom industriella maskiner, försvar, säkerhet och publik transport. Diadrom är listade på NASDAQ OMX First North (ticker DIAH).

Diadroms huvudkontor ligger på Första Långgatan, Göteborg, och bedriver även verksamhet i Shanghai, Eskilstuna och Södertälje.

 LEDNING

Carl Johan Andersson, f 1975
VD
+46 (0) 733 31 11 13
carl.johan.andersson @ diadrom.se

Carl Johan Andersson påbörjade sin anställning som gruppchef år 2011, operation manager år 2015, tillträdde som verkställande direktör i Diadrom den 1 januari 2019 och har flerårig erfarenhet från AB Volvo.

Utbildning: B.Sc. Electrical and electronic engineering, Högskolan i Skövde.

Aktieinnehav: 80 000 aktier.

Viktor Eliasson, f 1985
Vice VD & Försäljningschef
+46 (0) 733 31 11 15
viktor.eliasson @ diadrom.se

Viktor Eliasson påbörjade sin anställning som försäljningschef under 2015, tillträdde som vice verkställande direktör i Diadrom den 1 januari 2019 och har flerårig erfarenhet från olika roller i underleverantörer till fordonsindustrin

Utbildning: Master of Business Administration, Liverpool John Moores University & B.A (Hons.) in Marketing, Dublin Business School

Aktieinnehav: 57 000 aktier

Reka Fodor, f 1981
Ekonomichef
+46 (0) 736 82 62 36
reka.fodor @ diadrom.se

Reka Fodor påbörjade sin anställning som redovisningsansvarig under 2018, tillträdde som ekonomichef på Diadrom den 1 oktober 2018 och har flerårig erfarenhet från revisionsbyrå.

Utbildning: Master of Business Administration, Högskolan i Borås

Aktieinnehav: 6 000 aktier.

Magnus Larsson, f 1976
Diagnostic Systems Management (DSM) – Gruppchef & HR Manager
+46 (0) 733 31 11 50
magnus.larsson @ diadrom.se

Magnus Larsson påbörjade sin anställning som gruppchef 2016 och har  flerårig erfarenhet från AB Volvo.

Utbildning: M.Sc Electronics, Chalmers University of Technology

Aktieinnehav: 26 000 aktier.

Anna Hellring, 1977
Diagnostic Systems Engineering (DSE) – Gruppchef
+46 (0) 737 01 03 07
anna.hellring @ diadrom.se

Anna Hellring påbörjade sin anställning som gruppchef 2013 och har flerårig erfarenhet från konsultbranschen när det kommer till utveckling av mjukvara till inbyggda system inom fordonsindustrin.

Utbildning: M.Sc. Computer Systems Engineering, Högskolan i Halmstad

Aktieinnehav: 10 000 aktier.

Niclas Rinman, f 1985
Diagnostic Systems Development (DSD) – Gruppchef
+46 (0) 703 25 00 76
niclas.rinman @ diadrom.se

Niclas Rinman påbörjade sin anställning under 2010, tillträdde som gruppchef 2018 och har  flerårig erfarenhet från AB Volvo.

Utbildning: M.Sc. Product Development & B.Sc. Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology

Aktieinnehav: 900 aktier.

PRODUKTAFFÄR

Viktor Eliasson, f 1985,
Head of Business Development
+46 (0) 733 31 11 15
viktor.eliasson @ diadrom.se

Viktor Eliasson påbörjade sin anställning som försäljningschef under 2015, tillträdde som vice verkställande direktör i Diadrom den 1 januari 2019 och har flerårig erfarenhet från olika roller i underleverantörer till fordonsindustrin

Utbildning: Master of Business Administration, Liverpool John Moores University och B.A (Hons.) in Marketing, Dublin Business School

Jonas Hellberg, f 1989,
Head of Product Development
+46 (0) 739 80 65 90
jonas.hellberg @ diadrom.se

Jonas Hellberg påbörjade sin anställning 2013,  gruppchef 2019 och tillträdde som Head of Product Development 2020 och har flerårig erfarenhet från konsultbranschen inom fordonsindustrin.

Utbildning: M.Sc. Systems, control and mechatronics och B.Sc. Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering från Chalmers University of Technology

Aktieinnehav inklusive närstående: 5 972 aktier

 STYRELSE

Henrik Fagrell, född 1972,
Styrelseordförande, sedan 2019.

Nuvarande uppdrag: Arbetande styrelseorförande för Diadrom Holding AB (publ)

Utbildning/Bakgrund: Fil Dr Informatik med lång erfarenhet från konsultbranschen, forskning och utbildning.

Aktieinnehav: 396 933 aktier.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Quality Assurance Instruments International AB, samt suppleant i styrelsen til RTI Group AB.

Henrik Fagrell bedöms oberoende i förhållande till bolagsledningen och ägare, men bedöms icke oberoende i förhållande till bolaget.

Fredrik Ljungberg, född 1970,
Styrelseledamot, sedan 2005.

Nuvarande uppdrag: VD för RTI Group AB.

Utbildning/Bakgrund: Fil Dr och docent informatik, professor tillämpad IT med lång erfarenhet från konsultbranschen, forskning, utbildning, entreprenörskap och affärsutveckling.

Aktieinnehav: 1 603 372 aktier gemensamt ägt med Frederik
Kämmerer genom bolag.

Andra styrelseuppdrag: styrelseledamot i AB Apprecia, Apprecia Foucault AB, RTI Group AB, Quality Assurance Instruments International AB samt Reguity Group AB (publ).

Fredrik Ljungberg bedöms oberoende i förhållande till bolagsledningen, men bedöms icke oberoende i förhållande till bolaget och ägare.

Frederik Kämmerer, f 1968,
Styrelseledamot, sedan 2005, 

Nuvarande uppdrag: Senior Analyst för Dunross Investment Ltd.

Utbildning/Bakgrund: Fil Lic informatik, Ekon Mag med flerårig erfarenhet inom finans och styrelsearbete.

Aktieinnehav:1 603 372 aktier gemensamt ägt med Fredrik Ljungberg genom bolag.

Andra styrelseuppdrag: styrelseordförande i AB Apprecia, Apprecia Foucault AB, Envirochem IEC AB, Envirostripp Chemicals AB, Reguity Group AB (publ) och Quality Assurance Instruments International AB.

Frederik Kämmerer bedöms oberoende i förhållande till bolagsledningen, men bedöms icke oberoende i förhållande till bolaget och ägare.

Henrik Kristensen, f 1967,
Styrelseledamot, sedan 2005,

Nuvarande uppdrag: VD för Reguity Group AB (publ).

Utbildning/Bakgrund: Ek Dr i Företagsekonomi och Fil Dr i Psykologi med flerårig erfarenhet inom finans och styrelsearbete.

Aktieinnehav: 485 910 aktier.

Andra styrelseuppdrag: styrelseledamot i Reguity Group AB (publ) och Global 23 AB.

Henrik Kristensen bedöms oberoende i förhållande till ägare, bolaget och bolagsledningen.

Håkan Andreasson, f 1952 ,
Styrelseledamot, sedan 2019,

Nuvarande uppdrag: Senior Advisor för Diadrom Holding AB (publ)

Utbildning/Bakgrund: Företagsekonom med 12 års erfarenhet som CFO i Diadrom. Dessförinnan ekonomi- och finansdirektör i Götaverken Arendal AB.

Aktieinnehav: 17 000 aktier

Andra styrelseuppdrag: Inga

Håkan Andreasson bedöms oberoende i förhållande till ägare, bolaget och bolagsledningen

KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

Policy

Diadrom är ett konsult- och produktbolag inom diagnostik av autotech; vi arbetar med alla steg i produktens livscykel, från affärsanalys till eftermarknad.

Vi har alltid fokus på vad som är bäst för kunden och tar fullt ansvar för våra leveranser. Vi har som långsiktigt mål att bibehålla en hög kundnöjdhet i våra årliga mätningar.

Lagar och förordningar inom miljöområdet är den lägsta kravnivån som alltid skall uppfyllas.

Vi vill bidra till en hållbar utveckling i samhället. Detta åstadkommer vi främst genom vår inblandning i våra kunders olika utvecklingsprojekt men även genom att bedriva vår egen verksamhet resurssnålt och energieffektivt.
Samtliga medarbetare ska vara medvetna om vad som står i policyn och hur den ska tillämpas.

Miljöarbete

Vi skall arbeta för följande:

 • Att stimulera våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet
 • Att källsortera och återvinna avfall och restprodukter i största möjliga utsträckning
 • Att av både miljö- och kostnadsskäl spara och där det så är möjligt effektivisera vår energiförbrukning och minska förbrukningsmaterial
 • Att uppmuntra till ett planerat och resurssnålt resande i tjänsten och privat
 • Att prioritera leverantörer som aktivt arbetar med miljön
 • Att arbeta med ständiga förbättringar så att verksamhetens påverkan på miljön minskar

CERTIFIERAD ENLIGT ISO 9001 & ISO 14001

INTEGRITETS POLICY

 1. Insamling av information

Vi samlar automatiskt in anonymiserad information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan genom följande tjänster:

 • Google Analytics
 • Albacross
 • Teamtailor
 • Instagram
 1. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

 • Tillhandahålla anpassade annonser för marknadsföring, försäljning och jobbannonser
 • Förbättra vår hemsida
 1. Aggregerad data (icke identifierbara personuppgifter)

Vi kan komma att dela aggregerad information till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts från information som samlats in genom hemsidan och kan exempelvis bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget för användandet av hemsidan. Aggregerad information innehåller inte någon information som kan härledas till viss individ och utgör därmed inte personuppgifter.

 1. Informationsskydd

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

 1. Frågeformulär / Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

 1. Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

 1. Kontakt

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter: info@diadrom.se