Diadrom får order från världsledande underleverantör av kamerasystem

Göteborg den 5 oktober 2018

Diadrom får order från världsledande underleverantör av kamerasystem

 

Diadrom Systems AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), och ledande mjukvarubolag som erbjuder tjänster och egna produkter inom diagnostik av Autotech, har fått en order från Hangzhou HIKVISION Automotive Software Co. Ltd, ett dotterbolag till videoövervakningsföretaget Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd (ticker SZSE: 002415), med fokus på kameratillämpningar för fordon.

 

Ordern avser ett utvecklingsprojekt med anpassningar av produkten Diadrom Communication Stack (DCS), samt en licens av Diadrom Dolphin. Båda produkterna ligger inom Diadroms fokusområde diagnostik av Autotech. DCS är en mjukvarukomponent som möjliggör diagnostikfunktioner i styrenheter (Electronic Control Units) för fordon. Diadrom Dolphin används för att automatisera verifiering vid utveckling och förvaltning av mjukvarubaserade funktioner till fordon. Slutkunden för HIKVISIONs produkt är ett globalt personbilsföretag.

 

”HIKVISION är ett av Kinas mest framgångsrika och innovativa företag inom video, automatisering och övervakning. Det känns onekligen mycket bra att de valt Diadrom och Diadrom Dolphin för test och verifiering i det här produktprojektet. Diadrom Dolphin effektiviserar verifieringsprocessen och är en öppen och flexibel lösning.” säger Dr. Henrik Fagrell, VD Diadrom.

 

Ledningen i Diadrom bedömer att affären är strategiskt viktig.

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

 

Göteborg den 5 oktober 2018

 

Henrik Fagrell

Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676-4857

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12

 

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10.

 

Diadrom Holding AB (publ) är ett specialistbolag med inriktning mot diagnostik av Autotech. Diadrom agerar inom ett område med uthålligt och långsiktig tillväxt då avancerade produkter får ett allt större teknikinnehåll. Diadrom grundades år 1999 och är noterat på Nadaq First North (ticker DIAH). www.diadrom.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2018 kl. 17:40 CET.

Share this post on social media