INVESTOR RELATIONS

Allmän information

Diadrom Holding AB (publ) kommer att kontinuerligt förse finansmarknaden, investerare och andra intressenter med korrekt och saklig information som grund för en rättvis bedömning av företaget.

Informationspolicy

Diadrom Holding ABs (publ) informationspolicy återfinns här.

Bolagsordning

Vill du läsa bolagsordningen? Klicka här.

Informationskanaler

Diadrom Holding AB (publ) distribuerar all information som kan vara kurspåverkande. Årsredovisning, rapporter och pressmeddelanden kan också beställas på emailadress info@diadrom.se

Aktieägarkontakter

Huvudansvarig för aktieägarkontakter, finansiell information och aktieträffar är Henrik Fagrell (VD) som kan kontaktas via E-post: henrik.fagrell@diadrom.se, eller telefon: 0733-31 11 10.

Nasdaq First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare.

Certified Advisor

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North

Identifikationskod

(ISIN) Bolagets ISIN-kod (identifikationskod för bolagets aktier) är SE0001606906

RAPPORTER

Här finns rapporter som publicerats. Önskar du att prenumerera på pressreleaser och delårsrapporter, skicka ett mail till info@diadrom.se med din mailadress.

KALENDARIUM

Bokslutskommuniké 2018 publiceras den 14 februari 2019

Kvartalsrapport Q1  2019 publiceras den 26 april kl 8 (preliminärt)