Loading...
Investor Relations 2021-11-02T09:18:03+01:00

INVESTOR RELATIONS

Allmän information

Diadrom Holding AB (publ) kommer att kontinuerligt förse finansmarknaden, investerare och andra intressenter med korrekt och saklig information som grund för en rättvis bedömning av företaget.

Informationspolicy

Diadrom Holding ABs (publ) informationspolicy återfinns här.

Bolagsordning

Vill du läsa bolagsordningen? Klicka här.

Informationskanaler

Diadrom Holding AB (publ) distribuerar all information som kan vara kurspåverkande. Årsredovisning, rapporter och pressmeddelanden kan också beställas på emailadress info@diadrom.se

Aktieägarkontakter

Huvudansvarig för aktieägarkontakter, finansiell information och aktieträffar är Carl Johan Andersson (VD) som kan kontaktas via e-post: carl.johan.andersson @ diadrom.se eller telefon: 0733-31 11 13.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Market regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Market regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare.

Certified Advisor

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Identifikationskod

(ISIN) Bolagets ISIN-kod (identifikationskod för bolagets aktier) är SE0001606906

FINANSIELLA RAPPORTER, KALENDARIUM, PROSPEKT/MEMORANDUM

Här finns de finansiella rapporter och prospekt/memorandum som publicerats de senaste fem (5) åren.  Önskar du att prenumerera på pressreleaser och delårsrapporter, skicka ett mail till info@diadrom.se med din mailadress.

KALENDARIUM

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021 – 24 FEBRUARI 2022

ÅRSSTÄMMA – 24 MARS 2022

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2022 – 26 APRIL 2022

FINANSIELLA RAPPORTER